Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Kranichova 8
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

česky   english   

 

Termíny a registrační poplatky

Důležité termíny:

  • Uzávěrka registrace: 30. dubna 2010
  • Řádný termín splatnosti registračního poplatku: do 30. května 2010
  • Deadline pro zaslání konferenčního příspěvku: do 31. srpna 2010
  • Termín konání konference: od 31. srpna do 2. září 2010

Registrační poplatek:

Výše registračního poplatku:
Poplatek do řádného termínu splatnosti (do 30. 5.  2010)2500 CZK
Poplatek po termínu splatnosti (od 1. 6. 2010 do 27. 8. 2010)3500 CZK
Poplatek prezenční studenti Ph. D. do řádného termínu splatnosti1500 CZK
Poplatek prezenční studenti Ph. D. po termínu splatnosti2500 CZK
Poplatek zaplacený na místě4000 CZK
Poplatek pro účast bez konferenčního příspěvku2000 CZK

Individuální členové ČGS mohou využít slevu z registračního poplatku pro svou osobu ve výši 500 Kč.

Registrační poplatek se platí za každou fyzickou osobu, která se zúčastní sjezdu. Ti, kteří chtějí prezentovat více než jeden příspěvek, platí pouze jeden poplatek. Pokud však budete mít spoluautory, kteří se sjezdu také fyzicky zúčastní, platí každý spoluautor plnou výši registračního poplatku. Pro prezenční studenty doktorského studia platí snížená cena poplatku za předpokladu, že se při registraci na místě prokáží platným potvrzením o studiu (pokud se tímto potvrzením neprokáží, doplatí při registraci do plné výše poplatku zaplaceného na místě). Sjezdu se může zúčastnit i vás případný doprovod (manžel, manželka, atd.) při zaplacení „poplatku za účast bez konferenčního příspěvku“.

V registračním poplatku je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení v průběhu celého sjezdu, občerstvení v průběhu společenského večera v úterý 31. rpna (večerní raut), pronájem místností, zabezpečení organizačního servisu, příprava elektronického sborníku, recenze vybraných příspěvků pro tištěnou verzi sborníku a náklady na publikaci vybraných příspěvků. Součástí poplatku není ubytování, doprava, strava (mimo občerstvení v průběhu přestávek a večeře 31. srpna) a páteční exkurze.

Informace pro provedení platby registračního poplatku:

S platbou registračního poplatku prosím počkejte do té doby, než vám přijde potvrzení o přijetí vašeho příspěvku na konferenci. Automaticky generovaný mail, který vám přijde po odeslání registrace, není potvrzením o přijetí příspěvku. Vámi zaslaný abstrakt příspěvku bude odeslán programovému výboru konference a programový výbor rozhodne o přijetí či nepřijetí Vašeho návrhu.

Při odesílání platby prosím respektujte bankovní údaje uvedené níže včetně variabilního a specifického symbolu (velmi důležité pro identifikaci vaší platby). V případě, že budete provádět hromadnou úhradu za více členů jedné instituce, informujte nás prosím o této skutečnosti mailem, abychom mohli vaše platby správně přiřadit. Potvrzení o zaplacení bude pro vás k dispozici na vyžádání při registraci na místě konání konference. Na konferenčních webových stránkách budeme průběžně aktualizovat seznam účastníků včetně došlých plateb. V případě, že v tomto seznamu nenajdete své jméno a jste si jisti, že vaše platba již byla uskutečněna, kontaktujte prosím organizační tým konference na cgs.ostrava2010@osu.cz.

Název banky:ČNB - Česká národní banka
Pobočka:Ostrava
Nádražní 4, Ostrava 1, 701 01, Česká republika
Číslo účtu:931761
Kód banky:0710
Variabilní symbol:314241
Specifický symbol:najdete jej v automaticky generovaném e-mailu potvrzujícím vaši registraci
SWIFT code:CNBACZPP
IBAN:CZ65 0710 0000 0000 0093 1761
Aktualizace: 30. 07. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt