Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Kranichova 8
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

česky   english   

 

Tematické sekce

Sjezdy České geografické společnosti byly vždy příležitostí prezentovat naše akademická pracoviště a jejich výsledky. Bude tomu tak i příští rok v Ostravě. Zejména však chceme pokračovat v diskusi o budoucnosti (nejen) české geografie, jež započala v Liberci v roce 2008. Domnívám se, že se v současné době nacházíme v přelomovém období ve vývoji vědy, kdy na jedné straně roste její úloha ve společnosti a na straně druhé se zvyšuje konkurence při získávání omezených veřejných či privátních zdrojů určených na její financování. To v plné míře platí i pro geografii, které by mohla hrozit bez reflexe těchto trendů pozvolná ztráta vlivu a významu.

Nepříliš lichotivé výsledky geografie (v kontextu výše uvedeného) nás konfrontují s otázkou dalšího směřování a postavení geografie, či dokonce - chcete-li? se samotnou otázkou bytí a nebytí geografie jako vědy. Je proto logické, že jako hlavní téma nadcházejícího sjezdu jsme zvolili reflexi současného stavu geografie a jejího dalšího směřování, což odráží i motto nadcházejícího sjezdu: Geografie pro život ve 21. století.

V rámci následujících tématických sekcí chceme na tomto sjezdu nabídnout prostor pro prezentaci rozličných přístupů, konceptů, teorií a paradigmat, které charakterizují současný stav a do jisté míry předurčují budoucí vývoj české geografie:

 • Geomorfologie
 • Kartografie a geoinformatika
 • Geoekologie, krajinná ekologie, environmentální geografie
 • Meteorologie, klimatologie a hydrologie
 • Politická a kulturní geografie
 • Socioekonomická geografie a regionální rozvoj
 • Historická geografie
 • Geografické vzdělávání
 • Metodologie geografie
 • Geografie Ostravska
 • Posterová sekce
Aktualizace: 10. 01. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt