Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Kranichova 8
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

česky   english   

 

Pokyny pro autory

Sborník konferenčních příspěvků bude zaslán pro zařazení do databáze ISI/Proceedings - Conference Proceedings Citation Index od společnosti Thomson/Reuters. Věnujte proto prosím zvýšenou pozornost přípravě jak abstraktů, tak konferenčních příspěvků.

Zaslání abstraktu příspěvku (v rozsahu maximálně 1000 znaků) je součástí elektronické registrace na sjezd a poslední možný termín registrace uplyne 30. dubna 2010. Sborník abstraktů bude k dispozici pro účastníky sjezdu v den registrace na místě.

Deadline pro zaslání konferenčního příspěvku je stanoven na první den zahájení konference – na 31. srpna 2010. Příspěvek zasílejte ve formátu Microsoft Word zpracovaný podle pokynů uvedených níže na e-mailovou adresu cgs.ostrava2010@osu.cz. Nejpozději do tří pracovních dnů po zaslání příspěvku Vám přijde potvrzení (na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci) od organizačního výboru o jeho obdržení. Příspěvek také můžete odevzdat na cd nosiči při registraci na místě.

Prosíme o respektování konečného termínu pro zaslání konferenčního příspěvku. Příspěvky zaslané po tomto termínu nebudou zařazeny do výběru pro vydání konferenčního sborníku.

 • Doporučujeme kratší příspěvky (kolem 5 normostran (9.000 znaků) a maximálně do 10 normostran, tzn. 18.000 znaků)
 • Svým charakterem by měly odpovídat tzv. working papers, tzn. článkům informujícím o probíhajícím výzkumu, podávající předběžné nebo dílčí výsledky, které chcete v budoucnu publikovat ve významném časopise. V tomto smyslu slouží tato konference zejména jako komunikační platforma výzkumné aktivity českých geografů.

Technické parametry příspěvků

 • Text písmem Times New Roman 12
 • Řádkování 1,5
 • Nadpisy a podnadpisy číslované (1.2., 1.2.1.) nezvýrazňovat, ponechat stejným písmem jako základní text a pouze ho oddělit řádkem
 • Odstavce oddělovat řádkem
 • Citace v harvardském stylu: Novák 2009, nebo Novák 2009, str. 77
 • Seznam literatury shodně jako u Geografie – Sborníku České geografické společnosti
 • Abstrakt v angličtině maximálně 1000 znaků
 • Klíčová slova (maximálně 5) v angličtině a v češtině
 • Obrázky a mapy zpracované v digitální podobě je nutné dodat pouze v elektronické podobě (formát .tif, .wmf, .eps, .ai, .cdr, .jpg)
 • Fotografie zpracované v digitální podobě musí mít dostatečné rozlišení (minimálně 300 dpi)
 • Texty pod obrázky musí obsahovat jejich původ (jméno autora, pramen, příp. odkud byly převzaty apod.)
 • Vzor formální podoby příspěvku *.doc
Aktualizace: 21. 01. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt