Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Kranichova 8
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

česky   english   

 

SVOP

Česká geografická společnost a Sekce geografického vzdělávání vyhlašuje

6. ročník celostátní soutěže

O nejlepší studentskou vědeckou odbornou práci (SVOP) v oboru geografiePropozice soutěže

Fakultní kolo SVOP

 • Kategorie - jednotlivé obory geografie
 • Soutěžní práce - jakákoli nepublikovaná i publikovaná studentská práce kromě magisterské v rozsahu do 30 str., 2 výtisky
 • Přihláška - jednotlivé katedry
 • Hodnocení - vlastní kritéria si určí každé pracoviště s ohledem na kritéria hodnocení v celostátním kole.

Celostátní kolo SVOP

 • Přihláška - zaslaná vedoucími jednotlivých kateder, popř. určeným fakultním koordinátorem soutěže.
 • Prezentace prací jednotlivými účastníky soutěže - 15 minut.

Kriteria hodnocení:

 • formální - úprava písemné práce, forma ústní prezentace
 • odborná - originalita, inovace, metodika, výsledky práce

Hodnocení poroty:

 • všechny kategorie jsou hodnoceny společně a každý porotce hodnotí všechny práce.

Soutěžní porotu jmenuje HV ČGS.

Termíny SVOP:

 • Leden-únor 2010 - vyhlášení fakultních (katedrových) - kol SVOP

 • Do 31. května 2010 odeslání přihlášek a prací - v el. podobě - nominovaných studentů na adresu:
  • Aleš Ruda (ruda@ped.muni.cz)
   Katedra geografie PdF MU
   Poříčí 7
   625 00 BRNO
  • Pavel Bednář (pavel.bednar@osu.cz)
   Katedra sociální geografie a reg. rozvoje PřF OU
   Kranichova 8
   710 00 OSTRAVA
 • Do 30. června 2010 - zaslání kompletních vytištěných prací na výše uvedenou adresu.

 • Celostátní kolo se bude konat dne 30. srpna 2010 v Ostravě v rámci sjezdu ČGS, vyhlášení vítězů bude 31. srpna 2010 v průběhu zahájení sjezdu.

Organizace:

Cestovní náklady a pobyt pro vítěze fakultního (katedrového) kola hradí vysílající pracoviště.

Celostátního kola se mohou účastnit i studenti, kteří se umístili do třetího místa ve fakultním kole, finanční krytí jejich účasti je v kompetenci vysílajících pracovišť.

Ceny

Finanční odměna celostátního kola:

 • 1. místo - 3.000 Kč;
 • 2. místo - 2.000 Kč;
 • 3. místo - 1.000 Kč.

Na základě doporučení HV ČGS schválil

 • Tadeusz Siwek
  prezident ČGS
 • Eduard Hofmann
  vedoucí sekce GV
 • Aleš Ruda
  koordinátor
 • Pavel Bednář
  garant soutěže
Aktualizace: 12. 04. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt