Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Kranichova 8
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

česky   english   

 

Ostravskou průmyslovou aglomerací

Anotace

Ostravská sídelní aglomerace, jako průmyslová oblast, se dlouhodobě potýká se specifickými problémy. Od počátku 90. let minulého století prochází, jako strukturálně postižený region, rozsáhlou transformací, sektorovou a odvětvovou restrukturalizací.

Obsahem exkurze je návštěva vybraných tradičních i nových průmyslových areálů, v nichž dochází k výrazným změnám výrobních aktivit. V rámci exkurze je připravena návštěva profilujícího velkého podniku OKD a.s. na Karvinsku – Dolu Darkov, jež kromě svých těžebních a obchodních aktivit věnuje v posledních letech značnou pozornost rovněž asanačním a rekultivačním činnostem, s cílem vytváření multifunkční kulturní krajiny.

V odpolední části exkurze je plánován průjezd novými strategickými průmyslovými zónami v  aglomeraci – zónou Nošovice s automobilovým průmyslem a zónou Ostrava - Hrabová s lehkým zpracovatelským průmyslem, jež ovlivňují zaměstnanost v regionu ; dále průjezd tradičním hutním a strojírenským podnikem Vítkovice Evraz Steel a.s. - v centru ostravské aglomerace, jehož se útlum těžkého průmyslu dotkl nejvíce. Exkurze má za cíl rovněž poukázat na specifické problémy v životním prostředí Ostravska.

Program

Program exkurze
08:30 Odjezd z Ostravy (od budovy Přírodovědecké fakulty OU, Chittussiho) po trase: Ostrava – Orlová – Karviná – Darkov (návštěva Dolu Darkov, oddělení důlních škod a rekultivací)
09:00-11:30Areál podniku Dolu Darkov a rekultivovaná krajina v dobývacím prostoru
11:30-12:30Oběd v Karviné - Fryštátě
12:30-15:30Autokarem po trase: Stonava – Louky nad Olší - Český Těšín – Třinec nebo Nošovice (možnost exkurze do automobilového podniku) – Frýdek-Místek – Olešná - Paskov – Ostrava-Hrabová (průmyslová zóna) - Vítkovice – příjezd do Ostravy (do 16:00 hod.)

Předpokládaná cena exkurze

  • 400 Kč/osoba
    tato cena je orientační je rozpočítána na účast 10 osob, v případě většího zájmu se cena exkurze sníží.
Aktualizace: 29. 04. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2020
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt