Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Kranichova 8
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

česky   english   

 

Proměny černého města aneb Ostrava - místo pro život ve 21. století?

Exkurze městem Ostravou pro XXII. sjezd České geografické společnosti.

Anotace

Územní i populační rozvoj Ostravy je historicky spojen s procesem industrializace. Těžký průmysl se stal symbolem rozvoje města jak v 19., tak prakticky v celém 20. století. V důsledku nezbytné reakce na nové potřeby globalizující se tržní ekonomiky se pro Ostravu stal naopak typický proces opačný a to deindustrializace, spojený s výrazným poklesem zaměstnanosti v tradičních průmyslových odvětvích a se vznikem opuštěných průmyslových ploch - brownfields. V letech 2004-2008, před nástupem ekonomické krize, nastal radikální obrat, charakterizovaný doposud nevídaným přílivem projektů komerčního developmentu. Pod náporem těchto rozvojových projektů město začalo měnit svou tvář jak v podobě změny funkčního využití ploch, tak i ve své fyzické a sociální struktuře. Exkurze si proto klade za cíl představit současnou Ostravu jako město, které stálo po dlouhých 15 let od sametové revoluce v roce 1989 stranou zájmů zahraničních investorů, a které se snažilo a snaží zbavit se nelichotivého příměru černého města plného dolů a hutí a znečištěného životního prostředí.

Program

Program exkurze
09:00 Odjezd z Ostravy (od budovy Přírodovědecké fakulty OU, Chittussiho)
09:15-11:15
 • Moravská Ostrava (rozvojové území Karolina)
 • Kunčičky (místo sociální exkluze a pozůstatky těžby uhlí)
 • Kunčice (proměny tradičního průmyslu a životní prostředí)
 • Vítkovice (tradiční průmyslová oblast a revitalizace brownfields)
11:30-13:00Oběd (restaurace Dittrich jako příklad komerčního developmentu v oblasti Vítkovic)
13:15-15:45
 • Hrabová (průmyslová zóna a nová rezidenční výstavba)
 • Hrabůvka-Dubina-Zábřeh (maloobchod a proměny sídlišť)
 • Svinov (připravovaná výstavba fotbalového stadionu, D1, železniční koridor)
 • Poruba (nová rezidenční a komerční výstavba, rozvoj VŠB-TU, sorela a problematika nájemního bydlení)
 • Svinov (přestavba přednádražního prostoru)
 • Mariánské Hory (brownfields, průmyslová zóna a rozvoj logistiky podél D1)
 • Moravská Ostrava (office development a nová rezidenční výstavba)
16:00Návrat do Ostravy (k budově Přírodovědecké fakulty OU, Chittussiho)

Cena

 • 200,- Kč/osoba
Aktualizace: 29. 04. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2020
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt