Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Kranichova 8
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

česky   english   

 

Rurální region Pobeskydí

Anotace

Rurální regiony se ve svém rozvoji potýkají se specifickými problémy a neexistuje univerzální přístup k jejich řešení. Obsahem exkurze je návštěva dvou vybraných příkladů dynamicky se rozvíjejících venkovských obcí Pobeskydí – Třanovic a Čeladné. Příznačné je, že v obou obcích se rozvojové aktivity ubírají zcela odlišným směrem.

Třanovice jsou obcí, která byla v polovině devadesátých let dvacátého století postižena neúspěšnou privatizací státního statku, jejímž důsledkem byl vznik rozsáhlého zemědělského brownfieldu. Za značného úsilí byl v průběhu let 1999–2006 tento brownfield revitalizován do podoby tzv. venkovské podnikatelské zóny. Obec je také aktivní v oblasti využití obnovitelných zdrojů energií.

Rozvoj obce Čeladná je založen na potenciálu Moravskoslezských Beskyd, na jejichž úpatí se obec nachází. Dynamicky se zde rozvíjí rezidenční výstavba a sektor cestovního ruchu. Vybudováno zde bylo (kromě jiného) největší golfové hřiště v České republice a obec vlastním nákladem kompletně přestavěla centrum obce. Na lázeňskou tradici navazuje Beskydské rehabilitační centrum.

Na zde uvedené rozvojové aktivity se zaměřuje tato exkurze.

Program

Program exkurze
08:00 Odjezd z Ostravy (od budovy Přírodovědecké fakulty OU, Chittussiho)
08:30–11:00Prezentace rozvojových aktivit v obci Třanovice
  • revitalizace zemědělského brownfieldu do podoby venkovské podnikatelské zóny
  • využití biomasy jako obnovitelného zdroje energií
  • využití programů typu LEADER pro rozvoj venkova
11:30–12:30Oběd (Hostinec a Minipivovar U Koníčka, Vojkovice)
13:00–15:00Prezentace rozvojových aktivit v obci Čeladná
  • revitalizace centra obce
  • Beskydské rehabilitační centrum
  • golfový areál
16:00Návrat do Ostravy (k budově Přírodovědecké fakulty OU, Chittussiho)

Cena

  • 500,00 Kč/osobu
Aktualizace: 29. 04. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2020
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt