Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Kranichova 8
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

česky   english   

 

Úvodní dopis prezidenta ČGS

XXII. sjezd České geografické společnosti Ostrava 2010

Geografie pro život ve 21. stoletíloga

Vážení členové České geografické společnosti,

rád bych Vás tímto všechny pozval na náš 22. sjezd, který se bude konat 31. srpna – 3. září 2010 v Ostravě. Nejvýznamnější akce naší společnosti se vrací do Ostravy po 23 letech. Za tak dlouhou dobu město i region prošly, či spíše stále ještě procházejí zásadní změnou od industriálního k postindustriálnímu regionu. Považuji za do jisté míry symbolické, že sjezd ČGS se bude konat v regionu, který přes řadu výrazných pozitivních změn nedokázal prozatím najít svoji autentickou pozici, což platí do jisté míry i o české geografii.

Sjezdy naší společnosti byly vždy příležitostí prezentovat naše akademická pracoviště a jejich výsledky. Bude tomu tak i v Ostravě. Zejména však chceme pokračovat v diskusi o budoucnosti (nejen) české geografie, jež započala v Liberci v roce 2008. Domnívám se, že se v současné době nacházíme v  přelomovém období ve vývoji vědy, kdy na jedné straně roste její úloha ve společnosti a na straně druhé se zvyšuje konkurence při získávání omezených veřejných či privátních zdrojů určených na její financování. To v plné míře platí i pro geografii, které by mohla hrozit bez reflexe těchto trendů pozvolný pokles vlivu a významu.

Musíme se začít ptát, kam kráčí dnešní geografie. A zdá se, že jednou ze správných odpovědí by mohlo být, že kráčí tam, kde bude sloužit lidstvu i v budoucnosti. A pokud tam nekráčí, tak bychom ji tam měli nasměrovat. Proto jsme jako motto sjezdu zvolili slogan: Geografie pro život ve 21. století.

Na sjezdu budeme rovněž řešit důležité organizační záležitosti, týkající se fungování naší společnosti. Kromě volby nových členů Hlavního výboru a úprav stanov se budeme pochopitelně zabývat otázkami vydávání našich časopisů: vědecké Geografie – Sborníku ČGS, Geografických rozhledů pro učitele a nově i Informací ČGS, které jsou od letošního roku našim třetím časopisem, který má sloužit k publikování a výměně informací spolkového charakteru.

Rád bych na sjezd pozval i ty geografy, kteří nejsou členy naší společnosti. Doufám, že jim to pomůže najít cestu do naší organizace, která je stavovskou organizací všech profesionálních geografů v Česku. Ve své další činnosti budeme hledat inspiraci u nejvýznamnějších evropských geografických společností, jako je francouzská Societé de geographie (zal. 1821) nebo britská Royal Geographical Society (zal. 1830), jejichž počet členů se počítá v tisících a nikoli ve stovkách, jako v našem případě. Zkušenosti z řízení právě posledně jmenované společnosti nám na sjezdu představí ředitelka RGS Rita Gardner z Londýna.

Doufám, že sjezd v Ostravě se výrazně zapíše do více než stoleté historie naší Společnosti.

Nashledanou v Ostravě!

podpis
Tadeusz Siwek
Prezident ČGS

Aktualizace: 08. 06. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2023
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt