Sekce
EMERGENCE CHOVÁNÍ AUTONOMNÍHO ROBOTA
Adam Bartoň

DÁLKOVÝ MONITORING A ŘÍZENÍ PRVKŮ INTELIGENTNÍHO DOMU
Michal Kobes

ŘÍZENÍ ROBOTA LEGO MINDSTORMS S VYUŽITÍM MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ
Jan Konvička

SIMULACE SILNIČNÍ DOPRAVY NA KŘIŽOVATCE V OBCI DOBRÁ
Vrobel Jan

BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA HTTP COOKIES
František Zeman

ANALÝZA INTERNETOVÝCH HROZIEB A METÓD ÚTOČNÍKOV S VYUŽITÍM HONEYPOTOV A HONEYNETOV
Matej Zuzčák