Sekce
VLIV PARAMETRŮ LYOFILIZACE NA VLASTNOSTI RESORCINOL-FORMALDEHYDOVÝCH KRYOGELŮ
Bandevská Veronika

ZVÝŠENÍ ADSORPČNÍ KAPACITY UHLÍKATÝCH XEROGELŮ SULFONACÍ
Zlata Benková

ADSORPCE Zn2+ A METHYLENOVÉ MODŘI NA Cu3(BTC)2
Jana Novotná

PŘÍPRAVA AKTIVOVANÝCH XEROGELŮ NA BÁZI ACETÁTU CELULÓZY
Plačková Petra

GEOCHÉMIA INTERAKCIÍ ŽELEZA A ZINKU V PODMIENKACH POVRCHOVÝCH VÔD
Dominik Puczok

VÝVOJ A VALIDACE HPLC METODY S FLUORESCENČNÍ DETEKCÍ PRO STANOVENÍ IBUPROFENU
Lenka Šimečková, Marek Mucha