Sekce
PRODUKCIA ŤAŽKÝCH KVARKÓNIÍ NA EXPERIMENTE STAR
Jana Fodorová

VIBRAČNÍ SPEKTRA KLASTRŮ MOLEKUL VODY
Adriana Kožušníková

ŠTÚDIUM JETOV ŤAŽKÝCH KVARKOV NA URÝCHĽOVAČI LHC
Lukáš Kramárik

STUDIUM DYNAMIKY JÁDRO-JADERNÝCH SRÁŽEK POMOCÍ KORELAČNÍ FEMTOSKOPIE NA EXPERIMENTU STAR
Jindřich Lidrych

STUDIUM VLASTNOSTÍ KVARK-GLUONOVÉHO PLAZMATU V JÁDRO-JADERNÝCH SRÁŽKÁCH
Vojtěch Pacík