Katedra historie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

Program sekce F - Vybrané otázky hospodářských a sociálních dějin z dílny mladých historiků

Program sekce F - Vybrané otázky hospodářských a sociálních dějin z dílny mladých historiků
09:00-09:15Stanislav Knob / Michaela Závodná
Zahájení sekce
I. blok: Na pomezí tradice a modernity
09:15−09:30Vilém Zábranský (Katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Možnosti a meze studia migrace měšťanů v raném novověku
09:30−09:45Eva Němečková (Katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Cechovnictví z pohledu české a německé historiografie
09:45−10:00Jakub Huška (Katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc)
U konce s dechem? Olomoucké cechy v 18. a 1. polovině 19. století
10:00−10:15Tereza Pavlíčková (Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou; Historický ústav, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity)
"Průmyslová malovýroba" - malé tkalcovny v Orlických horách
10:15−10:45Diskuze
10:45−11:00Přestávka na občerstvení
II. blok: Racionalizační a modernizační projevy ve společnosti 19. a 20. století
11:00−11:15Petr Kadlec (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny a katedra historie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava)
Střední školy a formování inteligence ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století
11:15−11:30Jan Růžička (Katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc)
Obecní samosprávy Nového Rousínova a Bučovic a jejich proměny v letech 1873–1914
11:30−11:45Tomáš Okurka (Katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
Průmyslové a všeobecné výstavy v Čechách 1891–1914
11:45−12:00Michaela Závodná (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny a katedra historie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava)
Kolejová městská doprava v rakouském železničním zákonodárství před rokem 1914 (na příkladu Brna, Olomouce a Ostravy)
12:00−12:15Alexandra Řeháková (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
Stolypinova agrární reforma a její reflexe v ruské historiografii po pádu komunistického režimu
12:15−12:45Diskuze
12:45−13:45 Přestávka na oběd
III. blok: Sociální dějiny konce 19. století a za 1. republiky
13:45−14:00 Stanislava Klečáková (Katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Genderová specifika marginálních vrstev společnosti 19. století. Prostituce v ulicích menšího města
14:00−14:15Hana Šústková (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava - Archiv Vítkovice, Ostrava)
Dělnický tisk pohledem historické sémantiky. Nový přístup nebo slepá ulička?
14:15−14:30Daniela Bartáková (Katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc)
Židovská pionýrská mládež – mezi socialistickým sionismem a komunismem
14:30−14:45Ondřej Kolář (Katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc)
Meziválečné dělnické hnutí na Chebsku optikou československého četnictva
14:45−15:00Eva Bánská (Katedra historie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava)
Komparace závažné trestné činnosti v Moravské Ostravě a Opavě v letech 1934−1938
15:00−15:30Diskuze
15:30−15:45Přestávka na občerstvení
IV. blok: Hospodářské a sociální dějiny 2. poloviny 20. století
15:45−16:00Petr Gába (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny a katedra historie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava)
Problematika polských pracovních sil na poválečném Ostravsku
16:00−16:15Petra Ponzerová (Katedra dějin umění a kulturního dědictví, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava)
Žena v ostravském regionálním tisku v letech 1948−1958 a reflexe skutečnosti
16:15−16:30Jiří Pokorný (Historický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
Severská hospodářská spolupráce v letech 1947−1957
16:30−16:45Jana Musilová (Historický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
Stručný nástin hospodářských dějin Turecka v průběhu 60. let 20. století
16:45−17:00Kateřina Hlouchová (Katedra historie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
Proměny československé reklamy
17:00−17:30Diskuze
Aktualizace: 30. 08. 2011


© Ostravská univerzita 2008 - 2022
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt