Katedra historie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

Místo konání

Aktualizace: 07. 11. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2020
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt