Katedra historie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

Organizační pokyny

Organizační instituce se rozhodla s ohledem na pokračující přípravné práce, že počínaje datem 1. 9. 2011 nebude vracet konferenční poplatky osobám, které se odhlásí. S těmito osobami se již počítá ve všech finančních kalkulacích. Omlouváme se tímto všem kolegům, kteří se z vážných důvodů nebudou moci sjezdu zúčastnit, ale finanční kalkulace již nemůžeme měnit.

Přihlašování na kongres

 • Pro sekce již ukončena (viz programy). Možnost dodatečného zařazení v případě dohody s garanty sekcí.
 • Stále ještě existuje možnost přihlásit se do Účastnické sekce (registrace) pro pasivní účast na sjezdu. Registrace bude zcela ukončena k 12. srpnu 2011. Poté bude možnost přijet na sjezd bez přihlášení, ale budeme požadovat vyšší konferenční poplatek.

Konferenční poplatek

 • Výše poplatku při přihlášení do 31. května 2011: 600 Kč (studenti a důchodci 200 Kč)
 • Výše poplatku při přihlášení po 31. květnu 2011: 1000 Kč (studenti a důchodci 400 Kč)
 • Výše poplatku pro osoby bez přihlášení: 1500 Kč (bez výjimky).
 • Výše poplatku pro rodinné příslušníky: 100 Kč
 • Výše poplatku pro učitele základních a středních škol 200 Kč. Platné pro krátkodobou účast na jednom jednacím dnu 15. září 2011 (viz Aktuality).
 • Bankovní účet:
  • ČNB Ostrava
  • číslo účtu: 931761/0710
  • variabilní symbol: 254231
  • Swift code: CNBACZPP
  • IBAN: CZ65 0710 0000 0000 0093 1761
 • Jedinou formou platby poplatku je převod na výše uvedený bankovní účet. Při registraci vám bude vygenerován specifický symbol, který zadejte při platbě.

Prezentace příspěvků

 • Délka příspěvku: max. 15 min
 • Organizátoři si vyhrazují právo výběru, přijetí nebo zamítnutí příspěvků.
 • Děkujeme účastníkům, kteří zaslali svůj příspěvek do 15. července 2011. Registrace příspěvků bude probíhat i nadále (vkládání příspěvku). Vzhledem k řadě dalších přípravných prací ovšem negarantujeme jejich včasné zveřejnění.

Technické zajištění

 • PC, dataprojektor
Aktualizace: 18. 07. 2011


© Ostravská univerzita 2008 - 2022
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt