Katedra historie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

Ubytování

Organizátoři nezajišťují ubytování účastníkům.

Informace o hotelech a ubytovnách naleznete na stránkách ostravainfo.cz.

Ubytovat se lze také na vysokoškolských kolejích Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

  • Kapacita kolejí je omezená, proto doporučujeme zaregistrovat se včas na adrese: jan.stonis@vsb.cz.
  • Adresa kolejí:
    Ubytovací a stravovací služby VŠB - TU Ostrava,
    Studentská 1770/1,
    700 32 Ostrava - Poruba,
    Telefon: 597 326 155
Aktualizace: 18. 05. 2011


© Ostravská univerzita 2008 - 2022
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt