Sekce
APROXIMACE ČÍSLA √2 VE VÉDSKÉ INDII
Petr Bogan

NEPOVINNÉ FORMY VÝUKY S VYUŽITÍM ZAPOMENUTÝCH CHEMICKÝCH POKUSŮ
Andrea Denerová

KONZULTACE KVANTITATIVNÍCH VÝZKUMŮ
Aneta Hybšová

EVOLUCE ORGANISMŮ JAKO TÉMA ROZVÍJEJÍCÍ DISKUZI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL
Lucie Müllerová

POROVNÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ČIDEL TEPLOTY
Tomáš Ranocha

TECHNOLOGIE VE VÝUCE FYZIKY
Lenka Sztwioroková

KONSTRUKCE ZDROJE ZÁŘENÍ A JEHO VYUŽITÍ VE VÝUCE OPTIKY
Lenka Ticháčková

MOŽNOSTI PROPOJENÍ VÝUKY CHEMIE A ZDRAVOTNICKÉ PRAXE
Zuzana Vargová