Katedra historie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

Plenární zasedání - Česká historiografie na počátku 21. století

 • prof. PhDr. et dr. h. c. Jaroslav Pánek, DrSc.
  (Historický ústav, Akademie věd České republiky, Praha)
  Česká historiografie a svět
   
 • prof. PhDr. et dr. h. c. Milan Myška, DrSc.
  (Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě)
  Problém diskontinuity v soudobém českém dějepisectví
   
 • doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
  (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
  České dějepisectví na počátku 21. století – mezi příběhem, strukturou a teorií
   
 • doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
  (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha)
  Teorie jako konstitutivní rys vědeckosti a jejich místo v českém dějepisectví
   
 • prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
  (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
  Proměny historických věd na nově vzniklých univerzitách v uplynulém dvacetiletí
   
 • prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
  (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)
  Historie a edukace dějinami
   


Aktualizace: 02. 09. 2011


© Ostravská univerzita 2008 - 2022
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt