Katedra historie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

Důležité upozornění

Organizační instituce se rozhodla s ohledem na pokračující přípravné práce, že počínaje datem 1. 9. 2011 nebude vracet konferenční poplatky osobám, které se odhlásí. S těmito osobami se již počítá ve všech finančních kalkulacích. Omlouváme se tímto všem kolegům, kteří se z vážných důvodů nebudou moci sjezdu zúčastnit, ale finanční kalkulace již nemůžeme měnit.

Aktualizace: 31. 08. 2011


© Ostravská univerzita 2008 - 2022
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt