Katedra historie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

Program sekce E - Historická kultura a dějepisné vzdělávání v současné české společnosti

Program sekce E - Historická kultura a dějepisné vzdělávání v současné české společnosti
09:00-09:15Blažena Gracová
Úvodní slovo
I. blok: Výzkumy historického vědomí mládeže a výzkumy aktuální podoby výuky dějepisu na českých školách
09:15-09:45Jiří Šubrt (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy)
Sociologický výzkum historického vědomí české společnosti
09:45-10:15Denisa Labischová - Blažena Gracová (Pedagogická fakulta; Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava)
Oborově didaktický výzkum historického vědomí a aktuální podoby výuky dějepisu
10:15-10:30Vlasta Kubišová (Metropolitní univerzita, Praha)
Chaos a řád - obraz výchovných a znalostních cílů výuky dějepisu
10:30-11:00Diskuze + přestávka na občerstvení
II. blok: I ve školním dějepise opomíjená témata stojí za pozornost
11:00-11:30Karel Rýdl (Univerzita Pardubice)
Téma dětství a dítěte v historickém bádání a výuce dějepisu
11:30-12:00Marek Waic (Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy)
Tělovýchova a sport v mezinárodních vztazích a vnitropolitickém vývoji Československa v první polovině 20. století
12:00-12:15Jaroslav Hrdlička (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy)
Některá málo zastoupená témata ve výuce českých církevních dějin
12:15-12:30Michal Schuster (Muzeum romské kultury, Brno)
Dějiny Romů ve výuce dějepisu
12:30-14:00Přestávka na oběd
14:00-14:30Diskuze k bloku II
III. blok: Zahraniční zkušenosti z výuky dějepisu
14:30-15:00Viliam Kratochvíl (Katedra všeobecných dejín, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava)
Podnety na rozvíjanie kompetencií učiteľa (K problému vzdelávania učiteľov dejepisu)
15:00-15:30Violetta Julkowska - Bogdan Araszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań; Zespół Szkół nr 1, Poznań)
Nowa Matura- historia w Polsce. Doświadczenia i refleksje
15:30-16:00Diskuze + přestávka na občerstvení
16:00-16:15Josef Märc (Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Zkušenosti učitele dějepisu - základ kvalitní výuky dějepisu?
16:15-16:30Pavel Martinovský (Asociace učitelů dějepisu ČR)
Z učitelova deníčku
16:30-16:45Martin Vonášek (Gymnázium Hladnov, Ostrava)
Alternativní verze vzdělávacího oboru dějepis podle VÚP v praxi
16:45-17:00Anna Šerberová (Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Nové přístupy a formy v profesní přípravě učitelů dějepisu
17:00-17:15Naděžda Morávková (Katedra historie, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity, Plzeň)
Možnosti a meze historické vědy a školního dějepisu ve výchově kulturní a sociální tolerance
17:15-17:30Milan Svoboda (Katedra historie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci)
Projektová výuka regionální historie aneb Jak neotrávit studenty (ani sebe)
17:30-18:00Diskuze + závěrečné shrnutí
Aktualizace: 17. 08. 2011


© Ostravská univerzita 2008 - 2022
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt