Katedra historie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

Program sekce D - Nové trendy v přístupu k českým středověkým dějinám

Program sekce D - Nové trendy v přístupu k českým středověkým dějinám
09:00-09:15Lenka Bobková/Libor Jan/Jan Stejskal
Úvodní slovo
I. blok
09:15-09:30Martin Wihoda (Historický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
„Stát“ a „státnost“ evropského středověku. Zamyšlení nad stavem a možnostmi dalšího výzkumu
09:30-09:45Lenka Bobková (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
Co bychom měli vědět o pojmu Koruna království českého nebo proč studovat dějiny tzv. vedlejších zemí
09:45-10:00Vratislav Vaníček (Fakulta stavební Českého vysokého učení technického, Praha)
Paradoxy marxistické medievistiky z pohledu současnosti
10:00-10:30Diskuze
10:30-10:45Přestávka na občerstvení
10:45-11:00Roman Zaoral (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy)
Středověký obchod a kulturní výměna
11:00-11:15Michaela Malaníková (Historický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
Koncept genderu a jeho potenciál a využití v české medievistice
11:15-11:30Antonín Kalous (Katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc)
Terminologie papežské reprezentace
11:30-12:00Diskuze
12:00-14:00Přestávka na oběd
II. blok
14:00-14:15Robert Antonín (Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě)
K otázce výkladového rámce českých středověkých dějin
14:15-14:30 Bohumil Vykypěl (Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, Praha)
Etymologie jako pomocná věda historická
14:30-14:45Tomáš Petráček (Katedra kulturních a náboženských studií, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové)
K problematice režijního hospodaření v raném středověku
14:45-15:15Diskuze
15:15-15:30Přestávka na občerstvení
15:30-15:45Tomáš Somer (Katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc)
Měšťané ve vesnici? Nejstarší dějiny Uničova v kontextu dobové terminologie
15:15-15:30Jiří Stočes (Katedra německého jazyka, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity, Plzeň)
Prosopografie - od nadšení ke skepsi a zpět
15:30-15:45Ivo Štefan - Vladislav Varadzin (Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha)
Archeologie a tzv. hradská organizace
15:45-16:15Diskuze
16:15-16:30Přestávka na občerstvení
16:30-16:45Dalibor Janiš (Historický ústav, Akademie věd České republiky, pobočka Brno)
Vlastnické vztahy, jejich právní základ a terminologie středověkých pramenů
16:45-17:00Martin Nodl (Centrum medievistických studií, Filzofický ústav Akademie věd České republiky, Praha)
Tragický konec české poznámky
17:00-17:15 Libor Jan (Historický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
Co byla beneficia a beneficiáři v přemyslovské monarchii?
17:15-17:45Diskuze
Aktualizace: 17. 08. 2011


© Ostravská univerzita 2008 - 2022
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt