Katedra historie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

Sekce A - Využití moderních technologií v historickém výzkumu a dokumentaci

Sekce A - Využití moderních technologií v historickém výzkumu a dokumentaci
09:00-09:15Petr Sommer / Václav Ledvinka
Úvodní slovo
I. blok: Metody-technologie-historiografie
09:20-09:40Václav Ledvinka (Archiv hlavního města Prahy)
Písemné prameny - nové technologie - pokrok poznání?
09:40-10:00Petr Sommer (Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha)
Moderní technologie a historická metoda
10:00-10:20 Jan Klápště (Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha)
Archeologie v dialogu s historickými metodami
10:20-10:40 Martin Kuna (Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha)
Nové metody v současné archeologii
10:40-11:00 Diskuse
11:00-11:20 Přestávka na občerstvení
II. blok: Archivy a archiváři
11:20-11:40Tomáš Dvořák (Archiv hlavního města Prahy)
Archivy v digitálním světě
11:40-12:00 Věra Němečková (Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové)
Archiváři současnosti
12:00-14:00Přestávka na oběd
14:00-14:20Bohdan Kaňák (Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc)
Elektronizace v praxi – zkušenosti s využitím archivního systému Vademecum v síti veřejných archivů ČR
14:20-14:40Hedvika Kuchařová - Kateřina Valentová (Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha; Historický ústav Akademie věd České republiky, Praha)
Možnosti a meze databázového zpracování biografických pramenů z řádového prostřední pro období raného novověku
14:40-15:00Libor Jůn (Archiv Národního muzea, Katedra fotografie FAMU, Praha)
Fotografická sbírka Archivu národního muzea - proč (ne)digitalizovat?
15:00-15:20Diskuse
15:20-15:40Přestávka na občerstvení
III. blok: Projekty
15:40-16:00Ludmila Sulitková - Tomáš Černušák (Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem; Moravský zemský archiv, Brno)
Projekt ENArC a Česká republika
16:00-16:20Michaela Hrubá (Katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem)
Projekt Libri civitatis – dokumentace a zpřístupňování městských knih v ČR
16:20-16:40Vladimír Brůna - Zdeněk Marek
(Laboratoř geoinformatiky, Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem)
Prostorové laserové skenování a jeho přínos v dokumentaci kulturního dědictví
16:40-17:00 Táňa Nejezchlebová - Bára Větrovská
(Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem)
Aplikace tradičních a moderních dokumentačních metod památkového stavebního fondu na příkladu kostela sv. Floriána v Ústí nad Labem – Krásném Březně
17:00-17:20Diskuse
Aktualizace: 20. 07. 2011


© Ostravská univerzita 2008 - 2022
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt