Katedra historie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

Program sekce B - Moderní a soudobé dějiny v odborné a mediální interpretaci

Program sekce B - Moderní a soudobé dějiny v odborné a mediální interpretaci
08:45-09:00Jiří Kocian / Jaroslav Šebek
Úvodní slovo
09:00-10:15Panel I. - České/československé dějiny v mezinárodním diskurzu
09:00-09:15Jiří Pešek (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy)
Německá recepce české produkce k moderním a soudobým dějinám
09:15-09:30Vít Smetana (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Praha)
Obraz Československa v soudobé anglofonní historiografii
09:30-09:45Radomír Vlček (Historický ústav Akademie věd České republiky, pobočka Brno)
Proč hledíme s despektem na ruské a sovětské dějiny?
Interpretační modely českých/československých soudobých dějin 20. století
09:45-10:00Michal Kopeček (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Praha)
Dějiny 20. století: české, československé nebo böhmisch?
10:00-10:15Daniel Feranc (Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy)
Klišé v církevních dějinách před a po roku 1989
10:15-10:30Přestávka na občerstvení
10:30-11:15Panel II. - Publicistika, dokumentaristika, elektronická média – jako nástroj zpracování, paměti a popularizace dějin
10:30-10:45Svatava Raková (Historický ústav Akademie věd České republiky, Praha)
Politizace popkultury v 60. letech 20. století: případ eurowesternu
10:45-11:00Jaroslav Šebek (Historický ústav Akademie věd České republiky, Praha)
Proměny obrazu "Mnichova 38" v komunistické propagandě 1948-88 na příkladu Rudého práva
11:00-11:15Emilie Těšínská - Eva Boháčová (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Praha; Archiv ČVUT Praha)
Problém komunikace vědců s medii (na příkladu českého fyzika, nestora čs. jaderných oborů Františka Běhounka) – diskusní příspěvek
11:15-12:00Diskuze
12:00-14:00Přestávka na oběd
14:00-15:00Panel III. - Existují ještě „nepopulární“ či „zamlčované“ dějiny?
14:00-14:15Zdeněk Jirásek (Slezská univerzita v Opavě)
Problém "nepopulárních či zamlčovaných" dějin
14:15-14:30Kryčerová Lenka (Historický ústav Akademie věd České republiky, Praha)
"Nepopulární" a "zamlčovaná" místa ruských a sovětských dějin v české historiografii let 1960-1989 Komunistická minulost a modely jejího výkladu
14:30-14:45Dušan Janák (Slezská univerzita v Opavě)
Formy perzekuce československých občanů v bývalém SSSR v meziválečném období
14:45-15:00Hana Bortlová (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Praha - Centrum orální historie, Praha)
Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace - životopisná vyprávění
15:00-15:30Diskuze
15:30-15:45Přestávka na občerstvení
15:45-17:00Panel IV. - Témata menšin a regionů v moderních a soudobých dějinách
15:45-16:00Nina Pavelčíková (Katedra historie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava)
Regionální výzkum soudobých dějin minorit - metodické problémy a zkušenosti
16:00-16:15Helena Nosková (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Praha)
Národnostní menšiny v pohraničních regionech Čech a Moravy v druhé polovině 20.století
16:15-16:30Jitka Jonová (Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc)
Zachování paměti - podpora zpracování témat regionálního významu
Interdisciplinarita jako nástroj výkladu moderních a soudobých dějin
16:30-16:45Pavel Mücke (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Praha - Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy)
Po stopách orální historie... Orálně historické projekty realizované v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v historické retrospektivě
16:45-17:00Martin Štefek (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
Pluralistické výkladové modely a výzkum nedemokratických režimů
17:00-17:15Přestávka na občerstvení
17:15-18:00Diskuze
Aktualizace: 17. 08. 2011


© Ostravská univerzita 2008 - 2022
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt