Katedra historie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

Primátor statutárního města Ostravy, Ing. Petr Kajnar, převzal záštitu nad X. sjezdem českých historiků

záštita
Aktualizace: 17. 05. 2011


© Ostravská univerzita 2008 - 2022
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt