Katedra historie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

Výlet pro naše blízké na Těšínsko

Na jednací den 15. 9. 2011 jsme pro blízké osoby a doprovod přichystali jednodenní výlet na Těšínsko, který obsahuje návštěvu Archeoparku Chotěbuz-Podobora a prohlídku polské části města Těšína (Cieszyn). Večer téhož dne bude prohlídka města Ostravy, na kterou srdečně zveme všechny účastníky sjezdu.

Program

Chotěbuz-Podobora a Cieszyn (Těšín)

Cílem výletu je archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora, jedna z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska, a poté jedno z nejstarších měst v Polsku – Cieszyn.

09.00 - odjezd z Ostravy
10.00 - archeopark Chotěbuz: prohlídka s průvodcem (www.archeopark-chotebuz.cz)
11.30 - oběd v restauraci Rybí dům (www.rybidum.cz/index.php?id=uvod)
13.00 - odjezd do Cieszyna: města, jehož území bylo osídleno počátkem 9. století

Prohlídková trasa Cieszyn:

 • Hradní návrší (sídlo těšínských knížat): zbytky opevnění, nejstarší věž, románská rotunda, zámecký park
 • Divadelní náměstí: budova Divadla Adama Mickiewicze a bývalá mincovna
 • Náměstí "starý trh": socha Madony s dítětem
 • Bratrská studánka: legenda o založení města, litinový altánek
 • Sněmovní ulice: budova bývalého zemského sněmu knížectví těšínského
 • Kostel M. Magdaleny
 • Hlavní náměstí: radnice, kašna sv. Floriána, podloubí, zvláštní štíty domů
 • Ulice J. L. Szersznika: budova jezuitského gymnázia, muzeum (nyní klášter františkánů), barokní kostel Sv. Kříže
 • Ulice Tadeusza Regera: klasicistní palác hraběte Larisch-Mönicha (nyní sídlo muzea Těšínského Slezska)
 • Ježíšův kostel: největší evangelický kostel ve střední Evropě (milostivý kostel)

17.00 - odjezd zpět do Ostravy

Večer 15. 9. 2011: Prohlídka Moravské Ostravy

Ojedinělá přehlídka architektury a urbanismu s řadou zajímavých staveb na několika náměstích.

19.30 - Vyhlídková věž Nové radnice

Prohlídka městem:

 • Prokešovo náměstí s vyhlídkovou věží Nové radnice (nejvyšší radniční věž v republice a nejrozsáhlejší radniční komplex v republice)
 • bývalé reálné gymnázium (dnes Pedagogická fakulta Ostravské univerzity);
 • Husův sad a vilky na Husově sadu (vila Paula Hawlika v anglickém stylu a dr. Julia Eisnera, první secesní vila v Ostravě);
 • Poštovní ulice (jedna z nejstarších ulic ve městě se secesními domy);
 • katedrála Božského Spasitele (druhý největší chrám na Moravě);
 • Filosofická fakulta Ostravské univerzity (bývalá slavná kavárna a hotel Garni);
 • Jiráskovo náměstí (známé mezi obyvateli Ostravy jako Kuří rynek, náměstí s domy z přelomu 19. a 20. století);
 • Masarykovo náměstí (centrální náměstí s nejstaršími domy a starou radnicí ze 16. století, nejstarší lékárna v Moravské Ostravě, dům na náměstí, ve kterém přespal generál Laudon a císař Josef II.)
Aktualizace: 11. 05. 2011


© Ostravská univerzita 2008 - 2022
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt