Katedra historie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

Poplatek pro učitele základních a středních škol

Na žádost Asociace učitelů dějepisu ČR byl snížen konferenční poplatek pro učitele základních a středních škol na 200 Kč s ohledem na jejich pravděpodobnou kratší účast na sjezdu. Tito pedagogičtí pracovníci budou mít právo vstupu na jeden den 15. 9. 2011, kdy se bude konat jednání v sekci E - Historická kultura a dějepisné vzdělávání v současné české společnosti. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve přihlásili do účastnické sekce sjezdu, jelikož tento snížený poplatek nemůžeme z organizačních důvodů ponechat v platnosti déle než do konce tohoto měsíce (31. 5. 2011). Při přihlášení po tomto datu budeme nuceni opět vyžadovat vyšší poplatek. Pro tuto záležitost nebudeme vytvářet žádný specifický registrační formulář. Při registraci je nutno vyplnit adresu zaměstnavatele, podle níž poznáme zaměstnance základních a středních škol. Pro upřesnění mohou zájemci do této rubriky doplnit navíc zkratku asociace ASUD. Snažíme se tímto vyjít vstříc našim kolegům na středních a základních školách a budeme rádi, pokud využijí tuto nabídku a přihlásí se na X. sjezd.

Aktualizace: 02. 05. 2011


© Ostravská univerzita 2008 - 2022
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt