Katedra historie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

X. sjezd českých historiků, Ostrava 14.- 16. září 2011

logo

X. sjezd historiků Čech, Moravy a Slezska navazuje na předchozí sjezdovou tradici. Už letmé zamyšlení nad vývojem od IX. sjezdu, který se konal v Pardubicích, ukazuje, že se změnila celá řada podmínek, v nichž se naše historiografie vyvíjela, a i v následujících letech lze předpokládat další významné změny. Sjezd nabízí možnost posoudit první zkušenosti s fungováním nových grantových pravidel nebo hodnocení výstupů vědecké práce. Sjezd se sejde v době, kdy bude možné si vyměnit informace o výuce historie na školách různých typů nebo o účinnosti akreditací a evaluací. Stále se zrychlující vývoj technologií informační společnosti staví před historiky nové naléhavé otázky a vyžaduje nacházení, testování a využívání nových komunikačních postupů. Jistě se mění podmínky pro definování a popularizaci národních, ale i evropských dějin v rámci multietnické společnosti, jejíž příslušníci přicházejí z rozličných kultur. Pro historiky nečetného národa (o kterém Dušan Třeštík napsal, že ho vymyslel František Palacký) je to významný důvod k zamyšlení. Otázek a problémů je jistě celá řada a v průběhu sjezdu se objeví další. Očekává se i diskuse o formě sjezdů. Za současné situace dotýkání a potýkání různých historických škol a metod se mohou změnit v nezávaznou výměnu názorů. Potřebuje historiografie nové vymezení? Diskuse může ukázat, jak přistupovat ke vzniku a trvání dalších profesních a zájmových organizací tak, aby nedocházelo k tříštění sil a výměna zkušeností a informací byla dostatečně pružná. To platí i o vztazích mezi vysokými školami a ústavy akademie. Archivy, muzea a další instituce se hlásí o svůj podíl na vědecké práci. Nezbytnou součástí sjezdových diskusí bude i posouzení úrovně zapojení české historiografie do mezinárodního kontextu. Výsledkem sjezdu bude nejen získání přehledu nad dosaženými výsledky, ale především vytýčení nových obzorů historického bádání a hledání cest, jak jich dosáhnout.

plakát

Místo konání:

  • Ostrava

Termín konání:

  • 14.- 16. září 2011

Organizátoři:

Garanti:

Aktualizace: 30. 08. 2011


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt