Sekce
INTERAKCE PROTEINU p63 S p53 VAZEBNOU SEKVENCÍ
Pavla Bažantová, Jíří Červeň, Petr Pečinka

PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ ARANEOFAUNY VRCHOVIŠŤ ORLICKÝCH HOR
Martin Čapek

ANTROPOMETRICKÁ CHARAKTERISTIKA VÝCHODOSLOVENSKÝCH DONOSENÝCH RÓMSKYCH A NERÓMSKYCH NOVORODENCOV Z OKRESU KEŽMAROK
Duranková Silvia, Bernasovský Ivan

VPLYV KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRY NA VÝSKYT NEPÔVODNÝCH DRUHOV RASTLÍN V URBANIZOVANOM PROSTREDÍ MESTA NITRA
Marek Gális

SLEDOVÁNÍ ZMĚNY AKUTNÍ TOXICITY SYNTETICKÉHO BARVIVA DISPERSE BLUE 3 V PRŮBĚHU BIODEGRADACE
Monika Holešová, Hana Sezimová

STANOVENÍ ÚČINKU ODPADNÍCH VOD NA KLÍČIVOST SEMEN A RŮST V POČÁTEČNÍCH STÁDIÍCH VÝVOJE ROSTLINY SINAPIS ALBA
Pavlína Jadamusová, Hana Sezimová

MORFOLOGICKÁ ANOMÁLIE KARAPAXU U KRABA Z ČELEDI PORTUNIDAE Z VIETNAMU
Milan Koch, Zdeněk Ďuriš

INVÁZNE DREVINY AILANTHUS ALTISSIMA (MILL.) SWINGLE A ROBINIA PSEUDOACACIA L. V BÁBSKOM LESE
Ivana Pilková

STUDIUM APOPTOTICKÝCH ZMĚN VE STRUKTUŘE DNA POMOCÍ GELOVÉ ELEKTROFORÉZY
Veronika Podzimková, Jiří Červeň, Petr Pečinka

DEKOLORIZACE BARVIV IMOBILIZOVANÝMI KULTURAMI LIGNINOLYTICKÝCH HUB
Roman Pořízka, Veronika Dorňáková, Jana Svorová

DEKOLORIZACE SYNTETICKÝCH BARVIV V IMOBILIZOVANÝCH KULTURÁCH HOUBY IRPEX LACTEUS
Pavlína Šlosarčíková, Hana Mikesková

DEKOLORIZACE SYNTETICKÝCH BARVIV HOUBOU DICHOMITUS SQUALENS
Hana Válková, Hana Mikesková

VLIV MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY NA AVIFAUNU
Eliška Válová

DETEKCE TOXICKÉHO PŮSOBENÍ SYNTETICKÝCH BARVIV POMOCÍ TESTU NA VIBRIO FISCHERI
Lucie Vašutová, Ivana Felgenträgerová

SPEKTRUM POTRAVY RAKA PRUHOVANÉHO V ČESKÉ REPUBLICE
Renata Vojkovská, Ivona Horká, Zdeněk Ďuriš