Katedra českého jazyka
a literatury s didaktikou
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Mlýnská 5
701 03 Ostrava


 

Diskuse k příspěvku

Statusové a korpusové plánování jako součást jazykové politiky

přidat příspěvek | zpět na konferenci

Potešitelné zjištění
Upřímně děkuji autorce za odborně fundovaný příspěvek širšího dosahu. Potěšilo mě také zjištění, že k "extrémním" názorům na potřebu kodifikace se přiklonilo tak málo respondentů dotazníkového průzkumu: vůbec nikdo netvrdil, že je kodifikace zhola zbytečná, a jen minimum oslovených si myslí, že kodifikace se nemá měnit. Mohlo by to být vodítkem pro kodifikátory u nás...
Jana Svobodová | 31. 10. 2010 (21:13:15) | reagovat

Aktualizace: 01. 11. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt