Katedra českého jazyka
a literatury s didaktikou
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Mlýnská 5
701 03 Ostrava


 

Organizace konference

Konferenční poplatek:

 • 800 Kč nebo 35 € (obdržíte sborník na CD),
 • 1200 Kč nebo 50 € (obdržíte tištěný sborník).

Organizační výbor:

Správa konferenčních plateb:

Web:

Přihláška:

Organizace webové konference:

 • Předběžné přihlášky posílejte prosím do 9. září 2010 na adresu radim.sink@osu.cz.
 • Konferenční poplatek 800 Kč (35 €), popř. 1200 Kč (50 €) je nutné uhradit v termínu od 20. září do 15. října 2010 zasláním příslušné částky na účet u ČNB Ostrava číslo 931761/0710, variabilní symbol 454259.
  Pro zahraniční přispěvatele uvádíme číslo v mezinárodním formátu IBAN a BIC (SWIFT); nutno uvést obojí – IBAN: CZ 650710 0000 0000 0093 1761, BIC (SWIFT): CNBA CZ PP. Název majitele účtu: Ostravská univerzita v Ostravě.
 • Od 20. září 2010 můžete zasílat své příspěvky ve formální elektronické úpravě podle šablony na adresu radim.sink@osu.cz.
 • Poslední příspěvky přijímáme 17. října 2010; diskuse probíhá až do 31. října 2010.
 • K příspěvku prosím přiložte informativní údaj potvrzující zaplacení konferenčního poplatku. Úhrada poplatku je nutnou podmínkou k vyvěšení vašeho příspěvku na webových stránkách a k zařazení příspěvku do sborníku. Při platbě převodem z bankovního účtu dbejte, aby u platby bylo uvedeno i vaše jméno, nikoli pouze pracoviště.
 • Přihlášení účastníci budou o nově umístěných webových příspěvcích průběžně informováni formou e-mailu, na všechny již uveřejněné příspěvky bude možno okamžitě reagovat v diskusi.
 • Diskuse se mohou zúčastnit pouze přihlášení účastníci webové konference. Po zaplacení konferenčního poplatku obdržíte v e-mailu od organizátora přihlašovací heslo. Každé diskusní vystoupení bude opatřeno podpisem účastníka.
 • Po ukončení konference bude účastníkům umožněno zaslat do sborníku upravenou verzi jejich původního příspěvku, kam lze začlenit i náměty z diskuse. Sborník vytvořený z přijatých příspěvků bude recenzován a opatřen ISBN. Po ukončení konference a definitivní úpravě sborníku obdrží všichni účastníci sborník (podle výběru na CD-ROM nebo tištěný) poštou.
 • Každému z účastníků konference nabízíme možnost vybrat z řad svých studentů jednoho zájemce o účast na této konferenci. Studentské práce kratšího rozsahu budou vyvěšeny na konferenčním webu a ve sborníku zařazeny do Galerie studentských prací. Studenti neplatí konferenční poplatek. V případě zájmu poskytneme bližší informace přes e-mail radim.sink@osu.cz.

POZOR!

Prosíme o přesné dodržení stanoveného formátu. Za jazykovou úroveň svého příspěvku i diskusních vystoupení odpovídá autor - příspěvky nebudou jazykově korigovány.

Aktualizace: 01. 10. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt