Katedra českého jazyka
a literatury s didaktikou
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Mlýnská 5
701 03 Ostrava


 

Diskuse k příspěvku

Morfologické odlišnosti spisovné a obecné češtiny z pohledu cizince

přidat příspěvek | zpět na konferenci

Re: Re: Obecná čeština x mluvená čeština západního typu
Milé kolegyně, diskuse nad označením onoho mluveného útvaru by mohla být dlouhá - obecná čeština určitě není celonárodně rozšířena stejně a nefunguje na celém území státu jako plně akceptovaná nepříznaková (mluvená) varianta, to je myslím jasné i ortodoxním přívržencům a mluvčím obecné češtiny (přiznávají, že území severu a severovýchodu Moravy a Slezska je pro ně zatím víceméně tabula rasa; ani žádný použitelný korpus zde není zpracován). Běžně mluvený jazyk je tedy - bráno celonárodně - konglomerát různých "kódů", už proto ho nelze přímočaře ztotožnit (jen) s obecnou češtinou - viz výše - ale měl by se zodpovědně zkoumat, nikoli "napasovat" do nějaké známé kolonky. Pro jevy, které probírá autorka příspěvku J. Šindelářová, už je opravdu lepší použít navržený termín mluvená čeština západního typu - s tím, že na jihovýchod Moravy už tento typ zasahuje také - ale sever je skutečně daleko odolnější. A taky by se hodilo odlišit společné "standardní" jevy, které od původu mohly sice vzejít z obecné češtiny, ale už se dnes chovají jinak - postoupily do pozice jakýchsi "nosných chyb", které se dostávají do oblasti spisovné normy a měly by být kodifikovány jako další spisovné varianty. Není to podle mého názoru žádný důkaz expanze obecné češtiny, ale potvrzení toho, že postupně vznikají společné jazykové (noremní) jevy. Ty by měly být zohledněny kodifikátory - zde je bohužel aktuálně znát prodleva už příliš dlouhá - ta neúnosně vzdaluje spisovnou normu (standard) od (stále víc zastarávající) kodifikace. A o tom vlastně referuje jinak skutečně zajímavý a konkrétní příspěvek J. Šindelářové.
Jana Svobodová | 29. 10. 2010 (12:48:26) | reagovat
Re: Obecná čeština x mluvená čeština západního typu
Mila kolegyne,
dekuji za Vasi reakci. Souhlasim s Vasím pojmenovanim, snad i běžně mluvený jazyk, běžná mluva......
Zdravi
J. Sindelarova
Sindelarova | 26. 10. 2010 (17:03:32) | reagovat
Obecná čeština x mluvená čeština západního typu
Vážená paní kolegyně,
mnohokrát děkuji za velmi zajímavý příspěvek.
Přidala bych k němu pouze postřeh, který Vaše závěry potvrzuje. Pronikání instrumentálové koncovky -ama je natolik výrazné, že studenti-bohemisté, kteří jsou výrazně pokročilí, mají velké obtíže, když si mají vybavit koncovky spisovné.
Ráda bych znala Váš názor na to, že spíše než termín obecná čeština je vhodnější označení mluvená čeština západního typu.
Darina Hradilová | 18. 10. 2010 (20:21:38) | reagovat

Aktualizace: 01. 11. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2023
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt