Katedra českého jazyka
a literatury s didaktikou
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Mlýnská 5
701 03 Ostrava


 

Diskuse k příspěvku

Funkce jazzu v románu Josefa Škvoreckého Zbabělci

přidat příspěvek | zpět na konferenci

Re: Jazz jako podmínka existence
Děkuji za výborný podnět k dalším úvahám. Většina literárních vědců vyzvedává ve Škvoreckého románu Zbabělci motiv jazzu jako synonymum pro svobodu v souvislosti s Dannyho hraním na tenorsaxofon. Zdá se mi, že tvoje přirovnání i v kontextu srovnání s postavou Švejka sedí, tedy v obou případech jde o vytvoření jakéhosi prostoru, v němž mohou postavy naplno (svobodně a nezávisle na sytému a vnějších okolnostech) fungovat (u Švejka v prostoru řeči, u Dannyho v prostoru hudby).
Radomil Novák | 22. 10. 2010 (12:26:37) | reagovat
Jazz jako podmínka existence
Příspěvek kolegy Nováka mě velmi oslovil. Ukazuje pečlivý a detailní analytický přístup. Také se mi velmi líbí srovnání s Haškovým Švejkem. Tato postava se někdy hodnotí i v souvislosti s pábitelstvím, tj. jako postava existující prostřednictvím své řeči, historek, kdesi uvnitř, proto je ve své podstatě tak nezávislá na konkrétním společenském systému. Napadlo mě, zda je možné uvažovat o Dannyho postavě podobě, jako o postavě existující ve své hudbě a žijící hudbou, tj. opět jaksi svobodně a nezávisle na systému.
Olga Kubeczková | 17. 10. 2010 (12:26:23) | reagovat
Nový úhel pohledu
Zaujala mě fundovaná analýza a následná interpretace Zbabělců, zvlášť pro mě zcela nečekané srovnání vstupních pasáží Škvoreckého románu s Osudy dobrého vojáka Švejka.
Vše do sebe logicky zapadá a výsledkem je přesné vymezení Dannyho antihrdinství, postojů mladého člověka na pozadí historických zlomů, jejichž následný dopad si ještě neuvědomuje.
Ivana Gejgušová | 13. 10. 2010 (12:23:55) | reagovat

Aktualizace: 01. 11. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2023
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt