Katedra českého jazyka
a literatury s didaktikou
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Mlýnská 5
701 03 Ostrava


 

Diskuse k příspěvku

Nonsensová poezie a její vidění daností

přidat příspěvek | zpět na konferenci

Nonsens a motiv smrti
Motiv smrti nahlížený optikou nonsensové poezie byl pro mě překvapující, argumenty autorky přesvědčivé, její interpretace velice inspirující. Zajímala by mě, mimo vymezení tématu příspěvku, reakce dětského recipienta na tento typ nonsensu s daným motivem. Do jaké míry (hloubky významu textu), počítáme-li i s věkovým hlediskem, je schopen text dešifrovat a jak vnímá ztvárněný motiv smrti.
Radomil Novák | 15. 10. 2010 (11:04:04) | reagovat
Nedeceněný nonsens
Olgo,
plně se shoduji s Tvým tvrzením, že je "nonsensově laděný text náročný procesem tvoření a náročnou intelektuální hrou příjemce." Přesto je nonsens neodceněn,je mnohdy vnímám jako okrajová literární produkce, třebaže - jak u příspěvku dokládáš - umí reflektovat podstatné, důležité a činí tak s humorným nadhledem a moudrým porozuměním...
Ivana Gejgušová | 13. 10. 2010 (12:53:53) | reagovat

Aktualizace: 01. 11. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2023
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt