Ústav pro regionální studia
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

Sympozium KRAJINA,6.–7. září 2012

logo

Po roce od sympozia věnovaného „čtení“ městského prostoru jsme se v ostravském antikvariátu a galerii Fiducia opět sešli, abychom se nyní zaměřili na fenomén krajiny, jeho vývoj a roli v literatuře a výtvarném umění. Setkání více jak dvou desítek pozvaných účastníků z vysokých škol a výzkumných ústavů celé republiky (zahraničí tentokrát reprezentovala pouze vídeňská badatelka Getraude Zand) ukázalo na různé přístupy i terminologické odlišnosti vyplývající z určité módnosti a současně neusazenosti zvoleného tématu. Jako jeden z úkolů chystané monografie se proto jeví interdisciplinární sbližování a upřesňování pojmů krajina, příroda, prostředí, teritorium...

Odrazový můstek sympozia představoval příspěvek Karla Stibrala přibližující aktuální diskusi probíhající na poli estetiky, v níž je vnímání přírody jako krajiny kritizováno coby antropocentrické, stále se vracející otázku představoval rovněž vztah fikční krajiny a krajiny aktuální, hmatatelné (Alice Jedličková, Stanislava Fedrová, Martin Tomášek, Richard Změlík), výrazný blok na sympoziu tvořily příspěvky barokistické (Jan Malura, Jakub Ivánek, Jan Kvapil), tématu industriální krajiny se věnovala Iva Málková, opomenuty nebyly Beskydy, Jeseníky, Těšínsko, Temelínsko, Vysočina, České středohoří... Kdo si chce utvořit přesnější představu o šíři záběru, nalezne program zde.

Jsme velmi rádi, že se zde vedle odborníků zvenčí (kromě již jmenovaných Petr Tomášek z Moravské galerie v Brně, ostravský historik architektury Martin Strakoš, Jihočeši - historička romantismu Veronika Faktorová a antropolog Vít Erban) výrazně prezentoval nejen pořádající Ústav pro regionální studia a Katedra české literatury FF včetně svých doktorandů starajících se rovněž o hladký chod sympozia, ale i anglistika (Petr Kopecký) nebo Katedra sociální geografie PřF (Přemysl Mácha). Pokud se sejdeme ještě do třetice - jako pozoruhodné téma logicky se pojící s Ostravskem se nabízí rovněž prostor industriální, mohla by se spolupráce v rámci fakulty a univerzity ještě prohloubit. Nyní je ale před námi příprava kolektivní monografie KRAJINA navazující na knihu MĚSTO.

Martin Tomášek

Další informace:

  • Program
  • Publikace KRAJINA
    Jan Malura - Martin Tomášek, eds. 2012. Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7464-176-3

Aktualizace: 17. 09. 2013


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt