Ústav pro regionální studia
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

Sympozium MĚSTO, 8.–9. září 2011

logo

Reprezentací, vytvářením městského prostoru v literatuře a výtvarném umění se zabývalo dvoudenní sympozium, pořádané Ústavem regionálních studií, katedrou české literatury a literární vědy a katedrou dějin umění FF. Proběhlo 8.–9. září tohoto roku v  symbolickém srdci kulturní Ostravy, antikvariátu a galerii Fiducia. Formát setkání měl vést k důkladnější odborné reflexi řady otázek spjatých s tématem, přispět k navození polemické a současně tvořivé atmosféry. Právě to účastníci multioborového setkání z českých, polských a  slovenských univerzit a vědeckých ústavů také nejvíce oceňovali.

Celá akce byla přitom otevřena nejen akademické obci, ale i laické veřejnosti, takže se ke slovu mohl dostat každý, kdo o fenoménu města přemýšlí. Není snadné vybrat ze dvou desítek vystoupení ta nejzajímavější: přínosná pro mě byla např. úvaha prof. Reného Bílika o postavení urbánního ve slovenské literární kultuře; s velkým zájmem se setkal literárně-antropologický příspěvek dr. Joanny Derdowské, autorky nedávno vydané monografie Kmitavá mozaika; jedním z těch, kteří zastupovali naše pracoviště, byl doc. Jan Malura představující pole bádání o městském prostoru v  raně novověké literatuře; za vizuální kulturou pozdně středověkého města se vypravila dr. Daniela Rywiková.

Sympozium skončilo, redakční práce na kolektivní monografii, která by měla vyjít na jaře 2012, začala. Stejně jako příprava sympozia dalšího, které bude zasvěceno reprezentaci/vytváření prostoru krajiny, a mělo by se konat za rok.

Další informace:

  • Program
  • Fotodokumentace
  • Publikace MĚSTO
    Jan Malura – Martin Tomášek, eds. 2011. Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Filozofická fakulta stravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7368-996-4

Aktualizace: 17. 09. 2013


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt