Ústav pro regionální studia
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

Publikace MĚSTO

Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7368-996-4

Publikaci si do systému RIV zapisujte jako druh výsledku: C - kapitola v knize.

Další údaje:

 • Název knihy: Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění
  [eds Jan Malura – Martin Tomášek]
  ISBN 978-80-7368-996-4
  Název nakladatele Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
  Místo vydání Ostrava
  Počet stran knihy: 250
  Počet výtisků knihy 200
  Rok vydání: 2011

Obsah publikace

Retrospektivy

 • Martin Tomášek

I. Teoretická východiska

 • Alice Jedličková
  Prostor fikčního narativu: textová konstrukce, kulturní modely a mentální obrazy
 • Richard Změlík
  Ke třem konceptům městského prostoru: město jako síť v pojetí D. Hodrové, hledání ur-kódu města u V. N. Toporova a antropologie města J. Derdowské
 • Petr Komenda
  Text města v tartuské sémiotice (na pozadí religionistických výzkumů)
 • René Bílik
  K tematizácii mesta v slovenskej literárnej kultúre (O jednom kultúrnom konštrukte)

II. Historické reprezentace města

 • Jan Malura
  Cesty k městskému prostoru v literatuře raného novověku
 • Lucie Storchová
  Systémové intertexty a spaciální reprezentace v českých vernakulárních cestopisech raného novověku
 • Lenka Řezníková
  Metafory města. Imaginace národnostní heterogenity v diskursu středoevropského města na přelomu 19. a 20. století
 • Martin Tomášek
  K obrazu velkoměsta v románech K. M. Čapka-Choda
 • Jarosław Malicki
  Vratislav – město cizí, avšak české

III. Vytváření městského prostoru

 • Erik Gilk
  Model maloměsta v české fikci a ritualizace života jeho obyvatel
 • Jakub Češka
  Zromantizovaný horor – Hrabalovy Harlekýnovy milióny
  (K literární topografii města)
 • Izabela Mroczek
  Proměny městského prostoru v díle Jana Balabána
 • Jan Nemček
  Prostor a vypravěč (v novelách Nebe pod Berlínem a Brněnské metro)

IV. Vizuální a kulturní kontexty

 • Daniela Rywiková
  Realita a vize. Vizuální kultura pozdně středověkého města v kontextu dobové mentality a zbožnosti
 • Veronika Faktorová
  Města v divočině. Střet přírody a civilizace ve vědeckém a uměleckém diskursu první poloviny 19. století
 • Martin Strakoš
  Stará versus nová města. Urbánní prostor jako reprezentace revolučních představ o uspořádání společnosti
 • Joanna Derdowska
  Od suvenýru k epistemologii – intuitivní způsoby prezentace městského prostoru na příkladu jedné psychogeografické hry

Závěry a výhledy/Conclusions and Prospects

 • Jan Malura
 • Spoluautoři
 • Rejstřík jmenný
 • Rejstřík měst
Aktualizace: 03. 07. 2012


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt