Jozef Grešák – originálna osobnosť slovenskej hudby 20. storočia

Diskuse k příspěvku

Vplyv Leoša Janáčka na ďalšie osobnosti, pôsobiace na Slovensku
Po oboznámení sa so štúdiou o Jozefovi Grešákovi, ktorého činnosť fundovane osvetlil kolega Medňanský sa mi evokovali pedagogické a skladateľské aktivity môjho učiteľa, prof. Juraja Pospíšila (rodáka z Olomouca).Juraj Pospíšil (absolvent JAMU v Brne v r. 1952)sa trvale etabloval v Bratislave a nielen vo svojej kompozičnej tvorbe zúročoval podnety z tvorivého odkazu L. Janáčka, ale aj nás,študentov bratislavského Štátneho konzervatória zasväcoval v hudobno- teoretických disciplínach do tajov hudobnej reči majstra Janáčka (najmä v súvislosti s analýzou klavírneho cyklu "Po zarostlém chodníčku").Skladateľský profil prof. Juraja Pospíšila podáva aj publikácia 100 slovenských skladateľov (Edit.M. Jurík,P. Zagar, NHC, Bratislava 1998).
Janka Kupkova | 29. 05. 2008 (13:31:25) | reagovat
© Ostravská univerzita 2008-2024 | technický kontakt
© Ostravská univerzita 2008-2024