Organizace

Organizátoři konference:

 • Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
  Sokolská 17
  701 03 Ostrava
  pdf.osu.cz/khv

 • Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.
  28. října 124
  702 00 Ostrava 1
  www.janackuvmaj.cz

Členové organizačního výboru konference:

 • prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (KHV PdF OU) - předseda/chairman
 • Mgr. Jan Nowak (KHV PdF OU) - tajemník/secretary
 • prof. PhDr. Leoš Faltus (JAMU Brno)
 • Mgr. Jaromír Javůrek (ředitel MHF Janáčkův máj)
 • PhDr. Inez Kozelská, Ph.D. (vedoucí KHV PdF OU)
 • prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc. (KHV PdF OU)
 • prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (Ústav Hudební vědy FF MU)
© Ostravská univerzita 2008-2024 | technický kontakt
© Ostravská univerzita 2008-2024