vlajka-cz.gif, 0 kBVítáme Vás na webu XXIX. ročníku Janáčkian.

Letošní ročník je zcela věnován osobnosti, jež vtiskla jméno již více než třicetileté sérii muzikologických konferencí - Leoši Janáčkovi, od jehož úmrtí uplyne osmdesát let. Proto i název Leoš Janáček světový a regionální.

Tento ročník probíhá nově v pouze elektronické podobě. Zde, na webovém portálu Ostravské univerzity, jsou zařazeny příspěvky registrovaných účastníků, které jsou veřejnosti k dispozici v sekci Konference. Přístupné jsou i diskuse, ve kterých můžete na jednotlivé příspěvky reagovat.

Tradice tištěného sborníku zůstává zachována, vydání je plánováno do konce roku 2008.

vlajka-uk.gif, 0 kBWelcome to the XXIX Janáčkiana conference web.

This year is fully devoted to a personality who gave name to a more than thirty years lasting series of musicological conferences - Leoš Janáček, who died eighty years ago. That is why the name Leoš Janáček worldly a regional was chosen.

This year is purely electronical. The papers are available to the public here, on the University of Ostrava web, in the Konference section. The discussion sections are available as well.

The tradition of a printed volume will be retained, it should be published until the end of 2008.

© Ostravská univerzita 2008-2024 | technický kontakt
© Ostravská univerzita 2008-2024