Gustav Pivoňka - olomoucký nositel Janáčkova odkazu

Diskuse k příspěvku

Re: Janáček a jeho žáci
Pokud vím, soupis všech Janáčkových žáků (resp. absolventů včt. 10měsíčních kurzů) za více jak pětatřicetileté trvání brněnské varhanické školy uvádí Ludvík Kundera ve své knížce o této škole z roku 1948.
Karel Steinmetz | 16. 08. 2008 (13:23:32) | reagovat
Janáček a jeho žáci
Svůj příspěvek si dovoluji doplnit dotazem adresovaným janáčkovským badatelům: Na brněnské varhanické škole přišel Janáček do styku s desítkami studentů, z nichž řada vyzrála ve výrazné hudební osobnosti, samozřejmě i jeho zásluhou. To si Janáčkovi žáci uvědomovali a ke svému učiteli se hrdě hlásili. Existuje přesná evidence všech Janáčkových žáků, resp. soupis studentů, kteří na škole za Janáčkovy éry studovali?
Eva Vičarová | 15. 08. 2008 (15:31:19) | reagovat
© Ostravská univerzita 2008-2023 | technický kontakt
© Ostravská univerzita 2008-2023