Janáček a Lipsko

Diskuse k příspěvku

Re: Ještě k edicím korespondence
Děkuji profesoru Steinmetzovi za jeho velmi podnětnou připomínku, co se spisu Vladimíra Helferta týče. Bohužel jsem v současné době v Lipsku limitována přístupem k literatuře, což znamená, že česky psané monografie nemám k dispozici. V několika případech jsem narazila na německé překlady prací Jana Racka či Jaroslava Šedy, v mé stati jsem je však nevyužila. V originálním znění se zde z důvodu jazykové bariéry obecně česká literatura prakticky nevyskytuje. Nepovažovala jsem proto za správné uvádět literaturu, kterou jsem nečetla a nemohla pro mou stať využít. Přesto si této poznámky prof. Steinmetze cením.
Markéta Koptová | 09. 06. 2008 (09:46:12) | reagovat
Ještě k edicím korespondence
Příspěvek Markéty Koptové, která v současné době studuje v Lipsku, připomíná pro Janáčkův vývoj jistě velmi důležité, byť poměrně krátké, pětiměsíční období, které skladatel strávil na konzervatoři v tomto německém městě. Určitě lze ocenit, že doktorandka Koptová studovala ve zdejších archívech, že zná novější literaturu o tehdejší situaci v Lipsku a samozřejmě Knausovu edici Janáčkových intimních dopisů Zdence (Zürich 1985), která je jakýmsi Janáčkovým podrobným deníkem, událostí a pocitů mladého skladatele a skutečně nepostradatelným pramenem ke studiu raného období Mistra. Dovolím si jen připomenout, že tyto dopisy vyšly ve vynikajícím překladu Otakara Fialy v Supraphonu již v roce 1968. Dobře je znal Vladimír Helfert, kterému tuto Janáčkovu korespondenci jeho snoubence v originále zapůjčil brněnský advokát dr. Václav Weiner. Je proto škoda, že autorka příspěvku v „Literatuře“ neuvádí Helfertův 1. sv. nedokončené janáčkovské monografie „V poutech tradice“.
Zároveň jsem si uvědomil velký význam vydávané korespondence pro badatele o životě a díle skladatelů – srv. moji reakci k diskusnímu příspěvku Michaely Freemanové. Vyhledal jsem si proto (bez edice Zdeňka Mišurce) téměř kompletní soupis vydané Janáčkovy korespondence z bibliografie Jiřího Zahrádky k heslu Leoš Janáček z Českého hudebního slovníku osob a institucí (http://ceskyhudebnislovnik.cz ). Pro zajímavost si ho dovolím na tomto místě uvést:

Ambros, Eduard: Z korespondence Leoše Janáčka (Tempo IX, 1930, č. 1, s. 24–26).
Rektorys, Artuš (ed.): Korespondence Leoše Janáčka s Artušem Rektorysem (Janáčkův archiv I, Praha 1934).
Firkušný, Leoš: Dopisy Leoše Janáčka z archivu Družstva Národního divadla (Musikologie I, 1939, s. 130–139).
Bartoš, František: Janáčkovy dopisy dr. Fr. Skácelíkovi (Tempo XX, 1947/48, s. 244–248).
Rektorys, Artuš (ed.): Korespondence Leoše Janáčka s Otakarem Ostrčilem (Janáčkův archiv II, Praha 1948).
Rektorys, Artuš (ed.): Korespondence Leoše Janáčka s F. S. Procházkou (Janáčkův archiv III, Praha 1949).
Rektorys, Artuš (ed.): Korespondence Leoše Janáčka s Artušem Rektorysem (Janáčkův archiv IV, Praha 1949).
Rektorys, Artuš (ed.): Korespondence Leoše Janáčka s libretisty Výletů Broučkových (Janáčkův archiv V, Praha 1950).
Rektorys, Artuš (ed.): Korespondence Leoše Janáčka s Gabrielou Horvátovou (Janáčkův archiv VI, Praha 1950).
Racek, Jan. Rektorys, Artuš (ed.): Korespondence Leoše Janáčka s Karlem Kovařovicem a ředitelstvím Národního divadla (Janáčkův archiv VII, Praha 1950).
Racek, Jan. Rektorys, Artuš (ed.): Korespondence Leoše Janáčka s Marií Calmou a MUDr. Františkem Veselým (Janáčkův archiv VIII, Praha 1951).
Racek, Jan. Rektorys, Artuš (ed.): Korespondence Leoše Janáčka s Maxem Brodem (Janáčkův archiv IX, Praha 1953).
Vysloužil, Jiří: Z korespondence k Janáčkově hudební folkloristické činnosti (Musikologie III, 1955, s. 246–253).
Straková, Theodora (ed.): František Bartoš a Leoš Janáček: vzájemná korespondence (Gottwaldov1957).
Stolařík, Ivo (ed.): Jan Löwenbach a Leoš Janáček: vzájemná korespondence (Opava 1958).
Štědroň, Bohumír: „Ke korespondenci a vztahu Leoše Janáčka a Karla Kovařovice“ (Sborník prací FF brněnské univerzity IX, F6, 1960, s. 31–69).
Gregor, Vladimír: Janáčkovy dopisy z pozůstalosti J. N. Poláška (Časopis Slezského muzea XXIII, G, 1974, s. 72-78).
Mazurek, Jan: Korespondence Leoše Janáčka s Josefem Vlukou a Jaroslavem Vogelem (Sborník prací pedagogické fakulty v Ostravě, sv. 59, D/14-literatura, 1978, s. 103-109).
Knaus, Jakob (ed.): „Intime Briefe“ 1879/80 aus Leipzig und Wien (Zürich 1985).
Přibáňová, Svatava (ed.): Dopisy strýci/Dopisy matky (Brno 1985).
Fischmann, Zdenka (ed.): Janáček – Newmarch Correspondence (Maryland 1986).
Hilmar, Ernst (ed.): Leoš Janáček: Briefe an die Universal Edition (Turzing 1988).
Přibáňová, Svatava (ed.): Hádanka života: dopisy Leoše Janáčka Kamile Stösslové (Brno 1990).
Tyrrell, John (ed.): Intime Letters: Janáček to Kamila Stösslová (Londýn 1994).
Hrdlička, Teresa: „Sie werden Freude erleben“. Zur Korrespondenz Janáček – Reichenberger (Jenůfa, Staatsoper Wien, 2002, s. 52–71).

karel Steinmetz | 06. 06. 2008 (12:05:42) | reagovat
© Ostravská univerzita 2008-2020 | technický kontakt
© Ostravská univerzita 2008-2020