Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Mlýnská 5
701 03 Ostrava
Czech Republic
email: icte@osu.cz, ictePhD@osu.cz


 

ICTE 2021 Conference Programme - PhD section

Časový harmonogram semináře ICTE 2021

místnost SB 205, PdF OU, Fráni Šrámka 3, Ostrava

ČasJménoNázev práceUniverzitaŠkolitel
10:00–10:30Jakub GeyerMODELOVACÍCH ÚLOHY – ROLE STRATEGIÍ PŘI PROCESU TRANSFORMACE MENTÁLNÍ PŘEDSTAVY DO FORMÁLNÍ REPREZENTACEJČUdoc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
10:30–11:00Tomáš Sosna3D MODELOVÁNÍ JAKO PROSTŘEDEK ROZVOJE TVOŘIVOSTIJČUdoc. RNDr. Josef Blažek, CSc.
11:00–11:30Tomáš PrůchaPŘÍPRAVA UČITELŮ INFORMATIKY V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU – SROVNÁVACÍ STUDIEZČUPhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.
11:30–12:00Filip FrankOVĚŘENÍ ROZVOJE ALGORITMICKÉ SLOŽKY INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ ZA VYUŽITÍ BLOKOVÉHO PROGRAMOVACÍHO PROSTŘEDÍ SCRATCH!ZČUPhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D.
12:00–12:30Jaromír TichýPSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VÝUKY POHYBU NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH S ODEČÍTAČEM OBRAZOVKYZČUdoc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
12:30–13:00Ludmila FaltýnkováE-LEARNING VE VÝUCE ANGLIČTINY NA VOŠ ZDRAVOTNICKÉOSUdoc. PhDr. Ivana Šimonová, PhD.


Updated: 01. 11. 2021


© Ostravská univerzita v Ostravě 2008 - 2024
Ostravská univerzita v Ostravá, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technical Contact