Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Mlýnská 5
701 03 Ostrava
Czech Republic
email: icte@osu.cz, ictePhD@osu.cz


 

Organizační pokyny pro PhD seminář

Jednacím jazykem pro PhD seminář je čeština. Příspěvky budou publikovány v českém jazyce na CD-ROM a prezentovány v českém jazyce před komisí složenou z odborníků a zástupců fakult konsorcia doktorského studia.

Dle připomínek oponentů a členů komise po prezentaci studenti upraví své příspěvky a zašlou do 30. září 2021 na adresu ictePhD@osu.cz.

Updated: 22. 06. 2021


© Ostravská univerzita v Ostravě 2008 - 2024
Ostravská univerzita v Ostravá, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technical Contact