Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Mlýnská 5
701 03 Ostrava
Czech Republic
email: icte@osu.cz, ictePhD@osu.cz


 

© Ostravská univerzita v Ostravě 2008 - 2021
Ostravská univerzita v Ostravá, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technical Contact