Katedra českého jazyka
a literatury s didaktikou
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Mlýnská 5
701 03 Ostrava


 

Diskuse k příspěvku

K problematice výuky čtenářské gramotnosti v rámci předmětu Český jazyk a literatura na 1. stupni ZŠ z výzkumného hlediska (SGS 2010)

přidat příspěvek | zpět na konferenci

Re: Poznámky
Milý pane kolego,
děkujeme velmi za Vaši reakci a (v podstatě) potvrzení našich dílčích "závěrů". V současné době vyhodnocujeme analýzy nejčastěji užívaných učebnic češtiny v 1. až 5. ročníku ZŠ v našem regionu a výsledky jsou poměrně zajímavé. Naše výzkumné záměry však nejsou zcela naplněny a hodláme v příštím roce na tento studentský grant navázat dalším, který by se zaměřil na analýzu čítanek pro 1. stupeň ZŠ. Možná využijeme i jiných metod než kvantitativních...:-).
Radana Metelková Svobodová | 18. 10. 2010 (11:20:20) | reagovat
Poznámky
Pozdravujem Vás, milé kolegyne,
pridávam vlastnú skúsenosť s učiteľmi 1. stupňa ZŠ: pri tvorbe otázok na porozumenie textu 95 % učiteľov tvorí otázky na identifikovanie kľúčových prvkov textu, pričom je zrejmé, že s touto úrovňou porozumenia deti nemajú problém. Učiteľom ani nenapadne, že porozumenie textu je o zapojení predošlých znalostí a skúseností dieťaťa a o vyvodzovaní pre ďalší život. Súhlasím s Vami - pokiaľ si nebude učiteľ vedomý svojej pozície usmerňovateľa rozvoja gramotnosti, potom tu máme ešte 20 rokov čo robiť.
Teším sa na ďalšie pokračovanie Vašej práce, len ma trochu mrzí, že ste sa vybrali iba kvantitatívnou cestou.
Zdravím z Prešova.
Martin Klimovič | 18. 10. 2010 (10:55:26) | reagovat
Re: Využití uměleckého textu
Milá kolegyně,
děkuji za poznámku k zamyšlení. Ano, souhlasím. Rozhodně jsme příspěvkem nechtěly říci, že jedině příběhová próza je ta "jediná správná", která spasí rozvíjení kvality čtenářské gramotnosti u nás. V každém případě velice vítáme jakékoli začlenění autorských textů do výuky (i modifikovaných), tedy nejen těch v učebnici. Důraz klademe ovšem především na didakticky promyšlenou práci s textem na jednotlivých úrovních, jak je např. vymezuje výzkum PIRLS.
Radana Metelková Svobodová | 13. 10. 2010 (13:53:11) | reagovat
Využití uměleckého textu
Jsem ráda, že příspěvek zdůrazňuje význam četby uměleckého textu na rozvoj čtenářské gramotnosti. V některých zahraničních publikacích je rozvoj čtenářské gramotnosti spojován s četbou konkrétních žánrů (např. příběhové prózy), domnívám se, že pozitivně působí četba umělecké literatury napříč žánry, jsem i zastánkyní četby dětské poezie, která svou vícevrstevnatostí odkrývá skryté významy. Pokud budou umělecké texty inspirovat autory učebnic, budu jen ráda.
Ivana Gejgušová | 13. 10. 2010 (12:42:02) | reagovat

Aktualizace: 01. 11. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2023
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt