Katedra českého jazyka
a literatury s didaktikou
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Mlýnská 5
701 03 Ostrava


 

Diskuse k příspěvku

Postoje mládeže k současné pravopisné normě

přidat příspěvek | zpět na konferenci

Re: Pár poznámok a otázok
Děkuji za podnětné připomínky.
K věku respondentů: původně jsem uvažovala o jejich věkové strukturaci, konkrétně o prvních (12 let) a posledních (19 let) ročnících osmiletých gymnázií. Vzhledem k otázkám po možném zaměření inovací jsem však od tohoto záměru upustila, protože jsem se obávala, že mladší studenti nebudou schopni uvažovat v kontextu celého systému. Nakonec se ale ukázalo, že toho nebyli schopni ani ti starší, protože obvykle mechanicky k inovaci navrhovali to, co jim připadalo jako obtížné.
K výběru jevů: jak je uvedeno v počátečních odstavcích, volila jsem především ty jevy, jejichž "úprava" v Pravidlech 1993 byla kritizována. To se týká i slov přejatých, resp. týkalo, protože segment výpůjček se velmi rychle vyvíjí a mění.
Darina Hradilová | 18. 10. 2010 (20:02:28) | reagovat
Pár poznámok a otázok
Pozdravujem Vás, rád by som sa opýtal na vzorku, ktorú ste zahrnuli do prieskumu. Uvádzate, že ide o cca 300 detí z vyšších ročníkov, no možno by bolo zaujímavé sledovať aj to, či niektoré pravopisné javy a ich prípadné nezvládanie súvisia aj s vekom a jazykovou skúsenosťou používateľa. Podľa mňa môže veková distribúcia ovplyvniť percentuálne vyjadrenia chybovosti pri snahe o dodržiavanie pravopisných noriem.
Takisto by ma zaujímalo, prečo ste vytypovali práve tieto oblasti v pravopise - táto otázka sa týka najmä pravopisu prevzatých slov. Tu dnes výraznú rolu zohráva internacionalizmus, ktorý možno sledovať napr. pri blogovaní mladých...
Ešte jedna metodologická poznámka: pri škálovaní (Tab. 3) sa odporúča použiť nepárny počet škál, aby respondent mohol uviesť aj strednú mieru. Hranica medzi snadné a obtížné je príliš široká.
Ďakujem
Martin Klimovič | 18. 10. 2010 (10:40:32) | reagovat
Rozdíly v PČP
Dobrý den, rád bych doplnil Vaše poznámky k problematice slov tácy a Vašici.
PČP z r. 1993 (Pansofia) uvádějí pravopis slov tácy, puncy ad. pouze v poznámce („Také podstatná jména vzoru hrad zakončená na c mají v koncovce –y, např. tácy, puncy, nespisovné placy, kecy aj.“).
PČP z roku 1998 (Academia) mají tuto poznámku zahrnutu do paragrafu 10 („Pouze y se píše také v koncovce jmen vzoru hrad, předchází-li ji souhláska c, např. tácy, puncy, nespisovné placy, kecy, trucy, hicy aj.“).
Následuje poznámka ke slovům typu Vašica: „V koncovkách podstatných jmen vzoru „předseda“, „žena“ a „město“ se po souhláskách (pravopisně) měkkých píše i: bača – bači… Nohavica – Nohavici…“
Kdyby se také tato poznámka přesunula přímo do příslušného paragrafu, možná by ubylo nejasností.
Novější vydání pravidel jsem nesrovnával.
Radim Šink | 13. 10. 2010 (13:53:23) | reagovat

Aktualizace: 01. 11. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2023
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt