Katedra českého jazyka
a literatury s didaktikou
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Mlýnská 5
701 03 Ostrava


 

Diskuse k příspěvku

Nemoci současné české výslovnosti

přidat příspěvek | zpět na konferenci

Re: Infikovaní sme aj na Slovensku
Veľmi pekne ďakujem za informácie. V praxi to u nás vyzerá asi rovnako. Vzhľadom na výskumy a literatúru ste asi trochu ďalej. České logopedické príručky sú aj v našich kníhkupectvách, ale rozdiely medzi jazykmi ich neumožňujú využívať priamo v praxi. V každom prípade môžu slúžiť ako inšpirácia rovnako ako Váš príspevok, ktorý ma veľmi inšpiroval, aby som sa opäť venovala aj téme výslovnosti v predškolskom veku.
Katarína Vužňáková | 04. 11. 2010 (13:38:30) | reagovat
Re: Infikovaní sme aj na Slovensku
Vážená paní doktorko,
je smutné, že si musíme vzájemně potvrzovat takovou věc, jakou je nárůst logopedických vad u dětí. Vždyť při troše snahy všech zúčastněných a lepší spolupráci rodičů, dětských lékařů a učitelů MŠ a ZŠ by situace byla naprosto jiná. Pokusím se alespoň stručně reagovat na Vaše dotazy: nevím o tom, že by existoval nějaký obecný předpis o době a způsobu diagnostikování řečových vad, vyšetření kvality výslovnosti je však součástí pravidelných lékařských prohlídek u pediatrů - ti mají jako první upozornit na nedostatky; po nástupu dítěte do MŠ si učitelky vedou podrobné listy žáků, jež mají evidovat i vývoj jeho komunikačních dovedností - nejen bohatost slovní zásoby, ale také řečové vady; při zjištění nedostatků mají učitelky doporučit rodičům návštěvu logopedické poradny, pokud přímo ve školce neexistuje tato služba. Učitelky MŠ jsou s vývojem a poruchami řeči seznámeny během svých studií, některé z nich mají i speciální logopedické školení (horší situace je mezi učiteli 1. a zejména 2. stupně ZŠ). Po roce 1989 se bohužel rozpadla propracovaná síť logopedických poraden - vznikly sice soukromé ordinace logopedů, ale ze zkušeností s našimi studenty učitelských oborů musím potvrdit, že zřejmě chybí kvalitní logopedi (nezachytí často i výrazné vady, provádějí nedůsledná vyšetření, příp. studentům potvrdí přihlášku pro studium na VŠ bez jakéhokoli vyšetření).
V poslední době vyšla spousta nejrůznějších knih s logopedickými cvičeními pro děti různého věku i pro dospělé, vychází i odborná teoretická literatura (viz Literatura u mého příspěvku, v níž najdete další bibliografické odkazy).
Máme také možnost srovnávat dnešní výzkumy řečových vad se stavem starším, zejména z 50.-60. let 20. stol. (Hála, Sovák, Ohnesorg aj.)- viz o tom zmínka např. také v učebnici Zdeny Palkové Fonetika a fonologie češtiny (Praha: Karolinum, 1994), kde srovnává výsledky výzkumu dyslálií z dřívějších období a z 90. let 20. stol.
Je vidět, že by bylo o čem dlouho diskutovat...
Pavlína Kuldanová | 29. 10. 2010 (15:13:17) | reagovat
Infikovaní sme aj na Slovensku
Milá kolegyňa,
veľmi ste ma potešili Vaším príspevkom. Jeho obsahom i spôsobom podania informácií.Úplne rovnaká situácia je, bohužiaľ, aj na Slovensku. Chýbajú však výskumy. Zaujímalo by ma, či existujú v Čechách nejaké skúmania zo staršieho obdobia, s ktorými sa porovnávajú súčasné pozorovania. Ide o to, že učiteľky v materských školách poukazujú na stále zhoršujúci sa stav rečového prejavu detí (narastajúci počet detí s dysláliami), ale zatiaľ to nemáme podložené výskumom a nemožno to s ničím porovnávať. Zároveň nemáme dostatočný počet logopédov, a ak sa robí diagnostika v predškolskom veku, je to v mnohých prípadoch až v 5. roku veku(teda tesne pred nástupom do školy). Napriek tomu sa učiteľky spoliehajú práve na logopéda a výslovnosti sa nejako špeciálne nevenujú, resp. nemajú informácie, ako možno stimulovať detskú reč. Ako je to v Čechách? Existuje u vás nejaký predpis, kedy a ako diagnostikovať, a literatúra pre učiteľky v MŠ?
Katarína Vužňáková | 28. 10. 2010 (11:00:08) | reagovat

Aktualizace: 01. 11. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt