Katedra českého jazyka
a literatury s didaktikou
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Mlýnská 5
701 03 Ostrava


 

Diskuse k příspěvku

Doporučená četba a literární výchova na základní škole

přidat příspěvek | zpět na konferenci

Re: Apel k zásadní diskusi
Děkuji za reakci. Problematiku doporučené četby vnímám za podstatnou, budu se jí věnovat i dál. Věřím, že najdu prostor pro publikování zjištěných skutečností.
Ivana Gejgušová | 26. 10. 2010 (15:16:44) | reagovat
Apel k zásadní diskusi
Příspěvek vnímám jako apel k zásadní diskusi o zvolené problematice s ohledem na určující roli čtenářské gramotnosti pro vzdělanostní rozvoj žáka. Oslabí-li se jeden článek kruhu (cíleně a efektivně zvolená četba), pak budou oslabeny i další články - výuka mateřského jazyka, slohu, literární výchovy!, ale i dalších humantiních i přírodovědných oborů. Příspěvek by se měl dostat do povědomí široké učitelské obce, stejně tak by se měl stát náplní akademických diskusí, konferenčích jednání apod. Téma si zcela nepochybně zaslouží další pozornost autorky, nabízí se detailnější rozpracování otázek k diskusi, případně simulování modelů takové práce s četbou, která by splňovala požadavky dnešního multimediálního světa.
Radomil Novák | 15. 10. 2010 (10:06:53) | reagovat

Aktualizace: 01. 11. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2023
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt