Katedra českého jazyka
a literatury s didaktikou
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Mlýnská 5
701 03 Ostrava


 

Diskuse k příspěvku

Hry s českým jazykem

přidat příspěvek | zpět na konferenci

Re: K hre vo vyučovaní jazyka
Dobrý den!
Děkuji za Vaši reakci. Se všemi připomínkami, které zde byly zmíněny, naprosto souhlasím.
Na hru nelze nazírat pouze z omezeného úhlu pohledu a o tématu zařazení her do výuky (nejen českého jazyka) by se dala vést dlouhá diskuze.
Já osobně bych navrhovala zařazovat hru nejen do úvodní části hodiny (jako motivaci k probíranému tématu) - ve fázi "evokace", ale také do fáze "reflexe" a jako nástroj vhodný k opakování získaných znalostí. Do fáze "uvědomění si" lze hru zařadit taktéž, ale zde už je třeba obzvláště pečlivě vybírat typ hry a přemýšlet nad plněním stanovených cílů. Není to nerealizovatelné, ale je to velmi obtížné a náročné na přípravu.
Ještě jednou děkuji.
Mikulíková
Vendula Mikulíková | 07. 11. 2010 (21:50:47) | reagovat
K hre vo vyučovaní jazyka
Milá kolegyňa,
so záujmom som si prečítal Váš príspevok o možnostiach využitia hier vo vyučovaní. Je jasné, že hrové činnosti prinášajú človeku potešenie a ak je popri tom plnený aj niektorý z čiastkových cieľov vo výučbe daného predmetu, potom možno hovoriť o "zabití dvoch múch jednou ranou".
Nie som odporcom hier vo vyučovaní, no myslím si, že hra, ktorá má byť do vyučovania zaradená, musí byť nevyhnutne zviazaná s cieľom vyučovania. V tejto súvislosti by som chcel upozorniť na nekritické glorifikovanie hry a na iné okolnosti, ktoré hranie hier vo vyučovaní spôsobuje. Mám na mysli zdôrazňovanie súťaživosti namiesto kooperatívnosti, riešenie úloh v hre podlieha rýchlemu rozhodovaniu, no v príprave úspešného komunikanta potrebujeme človeka, ktorý uvážlivo vyberá vhodné komunikačné prostriedky (v reálnom živote nie je najrozhodujúcejším kritériom čas, ale kvalita splnenia úlohy...).
Súhlasím s výhodami hier, ktoré uvádzate, no treba jedným dychom dodať, že hry často aj zväčšujú priepasť medzi lepšími a slabšími žiakmi. Bolo by preto lepšie diferencovane uplatňovať hrové aktivity.
Ak už hra, potom treba vopred premyslieť, v ktorej fáze učenia sa je zaradenie hry vhodné. Na začiatku ste spomenuli rámec E - U- R, preto sa chcem opýtať, ako je to s týmto rámcom a zaraďovaním hier v jeho fázach.
Martin Klimovič | 20. 10. 2010 (22:33:40) | reagovat

Aktualizace: 01. 11. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2023
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt