Katedra českého jazyka
a literatury s didaktikou
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Mlýnská 5
701 03 Ostrava


 

Diskuse k příspěvku

Poznámky k práci s žákem v multietnické třídě

přidat příspěvek | zpět na konferenci

Nosné téma
Děkuji za příspěvek týkající se stále víc aktuální oblasti, tj. pohledu na češtinu jako jazykový kód u dětí s jiným mateřským jazykem. Je dobře, že toto téma se vyskytlo mezi ostatními, výměna zkušeností je nanejvýš potřebná.
Jana Svobodová | 19. 10. 2010 (22:19:45) | reagovat

Aktualizace: 01. 11. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2023
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt