Katedra českého jazyka
a literatury s didaktikou
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Mlýnská 5
701 03 Ostrava


 

Diskuse k příspěvku

Řečové vzory pohledem české veřejnosti

přidat příspěvek | zpět na konferenci

Re: Poznámka k učitelkám MŠ
Milá Jano,
Tebou zmiňované vlastnosti jako laskavost a vstřícnost bychom jistě rádi uvítali v širším měřítku i u učitelů ZŠ, ZŠ a VŠ:-) Pokud jde o výsledné "umístění" učitelek MŠ mezi profesemi, u nichž se vyžaduje ovládání mluvené spisovné češtiny, skutečně mě to překvapilo. Je ale pochopitelné, jak sama připomínáš, že požadavky odborníků a rodičů se v tomto směru liší.
Ilona Adámková | 02. 11. 2010 (14:57:14) | reagovat
Poznámka k učitelkám MŠ
Milá Ilonko, stejně jako Tebe mě zarazilo, že učitelky mateřských škol nejsou veřejností vnímány jako potřebné komunikační vzory a nositelky spisovnosti tak výrazně jako jiné profese. Zřejmě máme jiné představy my coby odbornice, ale běžně maminky, tatíkové, babičky a další rodinní příslušníci patrně preferují, aby byly učitelky MŠ spíš laskavé a vstřícné. Tím neříkám, že by se obojí nedalo spojit...
Jana Svobodová | 01. 11. 2010 (12:52:37) | reagovat

Aktualizace: 01. 11. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2023
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt